Lexislación da institución

----

Lexislación da institución

O Consello da Cultura Galega foi creado conforme ao artigo 32 do Estatuto de Autonomía de Galicia.

O Parlamento de Galicia aprobou a Lei do Consello o 8 de xullo de 1983 (Lei 8/1983).
Descárguea aquí (PDF 1,8 Mb)

A institución réxese, alén de pola citada Lei, polo Regulamento desta, aprobado pola Xunta de Galicia o 10 de xullo de 2008. Decreto 162/2008, do 10 de xullo, polo que se aproba o regulamento de organización e funcionamento do Consello da Cultura Galega (DOG, n.º 150, 5 de agosto de 2008).

Consulte o Regulamento (PDF 62Kb)

Recomendamos: