Institucións

----

Institucións

No Plenario do Consello da Cultura Galega están representadas numerosas institucións da cultura de Galicia.

No seguinte directorio pode poñerse en contacto con aquelas que dispoñen de sitio web oficial:


O Plenario tamén conta na súa composición con outras institucións que carecen de web oficial:


academia_galega_xurisprudencia.jpg
Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación

fundacion_penzol.jpg
Fundación Penzol

Instituto de Estudios Xacobeos

Seminario de Estudios Galegos

Recomendamos: