Jonathan Dunne

----

Jonathan Dunne


NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Jonathan Dunne


Licenciado en filoloxía clásica pola Universidade de Oxford. Tradutor de 67 libros de literatura galega ao inglés, incluídos sete títulos de Manuel Rivas para Penguin Random House e unha Antoloxía da literatura galega 1196-1981/1981-2011 bilingüe. Receptor de tres premios PEN Translates. Director de Small Stations Press, a principal editorial de literatura galega en inglés, que sacou as primeiras edicións inglesas de Cantares gallegos e Follas novas (www.smallstations.com). Coordinador do catálogo Portico of Galician Literature, que serve para presentar a obra de escritoras e escritores galegos contemporáneos (www.galicianliterature.com).

Graduate in Classics of Oxford University. Translator of 67 books of Galician literature into English, including seven titles by Manuel Rivas for Penguin Random House and a bilingual Anthology of Galician Literature 1196-1981/1981-2011. Recipient of three PEN Translates awards. Director of Small Stations Press, the main publisher of Galician literature in English, which brought out the first English editions of Galician Songs and New Leaves (www.smallstations.com). Coordinator of the catalogue Portico of Galician Literature, which exists to showcase the work of contemporary Galician writers (www.galicianliterature.com).

Publicacións nas que participou Jonathan Dunne

Materiais de Jonathan Dunne

Texto. Extracto de libro

Shadow of air on grass