Roberto Blanco Torres

----

Roberto Blanco Torres

1891 Cuntis (Pontevedra) | 1936 Entrimo (Ourense)
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Materiais de Roberto Blanco Torres

Texto.

Bibliografía selecta sobre Roberto Blanco Torres

Bibliografía específica sobre Roberto Blanco Torres elaborada por Juan Luís Blanco.
Documento. Artigo

A primeira recepción xeral do SEG, para homenaxear á romanista Carolina Michaëlis de Vasconcellos, recollida por El compostelano. 15 de marzo de 1926

«Primera reunión general del Seminario de Estudos Galegos: Recepción de los poetas Cabanillas, Noriega, Abente y Taibo», El compostelano: diario independiente, 1795 (25 de marzo de 1926), 1.

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Correo de Galicia (1908-1945) .
Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico regional de mayor circulación en Sud América
Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico español de mayor circulación en la Argentina y Uruguay
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Santos e Meigas (1908-) .
Revista Semanal Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Suevia [1913] (1913-1913) .
Revista Gallega Regionalista
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Suevia [1916] (1916-1916) .
Revista Gallega
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Agrario, El (1917-) .
Órgano Oficial del Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Centro Gallego (1917-1925) .
Órgano de la Colectividad Gallega en Uruguay
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Acción Gallega (1920-1925) .
Publicación Oficial de Casa de Galicia
A partir do n.º 14: Revista Mensual de Casa de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Roladas, As (1922-) .
Folla dos rapaciños galegos
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Céltiga (1924-1932) .
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por la "Editorial Céltiga"
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por los talleres gráficos Virs
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Arazúa (1929-1930) .
Boletín de la Asociación Protectora de la Cultura Gallega
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Bs As 1930] (1930-) .
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Madrid 1932-33] (1932-1933) .
Revista Mensual Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

BLANCO TORRES, R. (1/1925) O cego de Padrenda. Céltiga. 1ª (9), 37.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO TORRES, R. (12/1942) Meus cabalos. Alborada. 1ª (118), 26.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
BLANCO TORRES, R. (6/1944) La fisonomía espiritual de Ourense. Acción Gallega. 2ª (10), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(7/1946) A conmemoración do X Aniversario do Prebiscito do Estatuto de Galiza en Montevideo. Nosa Terra, A. (449), 3.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Johan Carballeira ; Xosé Núñez Búa ; Roberto Blanco Torres ; Arturo Noguerol Buján ; Luis Luna ; Víctor Casas ; Xoán Antón Suárez Picallo ;
ALONSO RíOS, A. GONZALEZ, E. DíAZ, A. (8/1946) En lembranza dos Mártires Galegos no 10 Aniversario. Actos realizados pola nosa coleitividade en homaxe a Alexandre Bóveda. Nosa Terra, A. (450), 4-6.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Ánxel Casal ; Johan Carballeira ; Xaime Quintanilla ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Víctor Casas ; Avelino López Otero ; Xoán Antón Suárez Picallo ; Apolinar Torres ;
(8/1946) Mártires. Nosa Terra, A. (450), 4.
Ver dedicatoria Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Ánxel Casal ; Johan Carballeira ; Manuel Lustres Rivas ; Xaime Quintanilla ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Arturo Noguerol Buján ; José Carballo ; Víctor Casas ; Benigno Álvarez González ; Rogelio Caridad Pita ; Eugenio Arbones Castellanzuelo ; José Miñones ; Xoán Antón Suárez Picallo ; Apolinar Torres ; Luís Poza Pastrana ; Manoel Castelao ; José Castelao ; José Adrio Barrreiro ; Isaac Forneiro Valandera ; Víctor Trabazo Serapio ; Silvio París Villar ; Luis Pando Rivero ; Francisco Rey López ; Manuel Oubiña López ; Manuel Ferreiro Panadeiro ; Manuel Morgado ; Inocencio Taboada Montoto ; Darío Álvarez Limeses ; Emilio Martínez Garrido ; Enrique Botana ; José Mejuto Bernárdez ;
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Bibiano Fernández Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís Freire ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Antonio ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;
FREIXANES, V. PIñEIRO, R. VILLARES, R. (5/1977) 17 de maio : Día das Letras Galegas : Antón Villar Ponte. Teima. (22), 37-39.
Ver reportaxe
Mencións: Manuel Banet Fontenla ; Ramón Cabanillas ; Santiago Casares Quiroga ; Camilo José Cela ; Manuel Lugrís Freire ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Xaime Quintanilla ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Antón Losada Diéguez ; Roberto Blanco Torres ; Lois Porteiro Garea ; Antonio Cánovas del Castillo ; Arturo Noguerol Buján ; Aurelio Ribalta ; Florencio Vaamonde ; Euxenio Charlón Arias ; Ramón Charlón Arias ;