PRESIDENCIA DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA

----
Presidencia

Xosé Filgueira Valverde

(1990 - 1996)