Materiais

Celebración dun acto cultural no Teatro Avenida de Bos Aires, 1952

A colectividade emigrante era convocada ao longo do ano polas asociacións para asistir aos diversos actos culturais organizados a prol da cultura galega. Neses actos destacaban as actuacións musicais dos diversos grupos societarios, así como representacións teatrais de obras escritas en galego ou con temática popular galega, festivais de poesía, etc.
En ocasións, entidades de distintos países ou colectividades colaboraban na organización dos diferentes eventos, como neste caso, no que vemos a chegada da delegación uruguaia da sociedade Unidos del Partido de Rianjo co seu grupo musical para actuar ante os seus paisanos residentes en Bos Aires.

Compartir:
Image 1