Materiais

Audición Recordando a Galicia. 1947

Este programa radiofónico fundárono en Bos Aires en 1945, baixo os auspicios de Castelao e do Centro Betanzos, Maruxa Boga, o actor Fernando Iglesias "Tacholas" e o xornalista Alfredo Aróstegui. Todos eles aparecen fotografados xunto co gaiteiro Manuel Dopazo, os acordeonistas Moreiras, o poeta Avelino Díaz e membros da Coral "Terra Nosa" do Centro Orensano durante unha emisión.
Comezou a emitirse en Radio Prieto, aínda que foi en Radio Rivadavia onde consolidou o seu papel como un dos programas radiofónicos máis representativos da emigración galega. Maruxa Boga, a súa directora durante moitos anos, converteuse nunha das principais comunicadoras da Galicia de alén mar.
Paralelamente, en Uruguai triunfou o programa Sempre en Galicia, fundado en 1950 por Manuel Meilán, Lois Tobío, Xesús Canabal, Pedro Couceiro e Alfredo Somoza e que aínda hoxe se pode escoitar.

Compartir:
Image 1