Materiais

Reunión festiva de galegos en Chimbote, 1969

Os e as galegas estaban plenamente integrados no Perú, pero sobre todo na colectividade española que alí residía. Eran numerosas as reunións sociais que mantiñan e moi forte a rede de solidariedade creada en caso de necesidade. Xuntábanse para celebrar aniversarios, bautizos, vodas ou simplemente ceas de amigos nas que se lembraban da terra e da familia. Pero tamén sabían que podían contar coa axuda de todos en caso de enfermidade ou dunha mala situación laboral.
A emigración galega cara a este país comezou a diminuír a finais da década dos 60 debido a crise no sector pesqueiro. En 1970 produciuse, ademais, un terremoto que arrasou a zona de Chimbote, polo que moitas familias galegas decidiron regresar e comezar unha nova vida na súa terra grazas aos aforros conseguidos.

Compartir:
Image 1