Materiais

Regulamento social, aprobado pola xunta xeral de socios o 21 de decembro de 1879

Este regulamento é o máis antigo que se conserva nos fondos documentais da institución e foi dixitalizado na Habana polo Arquivo da Emigración Galega. Con este regulamento aparecen as normas para o funcionamento da entidade, a elección de directivos e os deberes dos socios. O fin primordial da sociedade era “proporcionar socorros a los naturales de Galicia y a los hijos de éstos”, previa solicitude por escrito e acreditación de que vivían na illa de Cuba. Contemplan tamén que se poderá atender aos naturais doutras provincias pero terán prioridade os galegos e galegas e sempre que os fondos o permitan.
Para ser considerados como socios activos debían pagar unha cota mensual de un peso, pero se non pagaban dous recibos consecutivos, eran dados de baixa como tales e xa non podían percibir as prestacións debidas.

Compartir:
O teu navegador non soporta PDFs incrustados. Por favor descarga o documento aquí.