Materiais

Recibo de solicitude de ingreso na Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, 1932

No Regulamento de 1932 aparece recoñecido que poderán ser socios da entidade, con plenos dereitos, tanto os homes como as mulleres: “podrán pertenecer a esta Sociedad todas las personas de uno u otro sexo que lo soliciten y sean admitidas por la Junta Directiva”. Nos anteriores só se contemplaba que as mulleres podían solicitar axuda á entidade como familiares dos socios inscritos, e non aparecían nos rexistros de asociados agás como viúvas ou fillas orfas dos antigos socios. Así, Amalia Alonso Álvarez solicita a súa inscrición como socia avalada por dous socios.
Os socios estaban clasificados como socios de número: aqueles nacidos en Galicia ou oriúndos, que inscritos na asociación pagaban a súa cota mensual; os protectores, que aínda que non nacesen en Galicia estaban inscritos na sociedade, e os bienhechores, os acreditados como tales pola directiva grazas aos servizos prestados á institución.

Compartir:
O teu navegador non soporta PDFs incrustados. Por favor descarga o documento aquí.