Imaxe. Fotografía

Historias de ida e volta: As asociacións microterritoriais da emigración galega en Cuba:

Sociedad de Instrucción Unión Barcalesa, polo engrandecemento cultural e moral dos fillos da súas parroquias, ca. 1933

Na acta fundacional desta sociedade barcalesa, creada na Habana en 1907, recóllese un obxectivo prioritario: «fundar una escuela en el punto más céntrico de Barcala, escuela en la que se proporcionará educación e instrucción a la niñez y juventud de ambos sexos». Entre os seus socios fundacionais figura o seu presidente, Romualdo Negreira Gosende, e o resto de membros da xunta directiva: Manuel Pastoriza, Francisco Ferreiro, Aureliano Mouro, Ramón Negreira, José Negreira, Generoso Negreira, José Mª Barbazán, Juan Suárez, Cipriano Casabiella, Segundo Negreira, Manuel Baña, José Leis, Manuel Negreira, José Negreira Gómez e Modesto Suárez.
Despois de varias desavinzas e deliberacións referidas ao lugar axeitado para construír as escolas, finalmente optouse polas parroquias con maior número de socios: San Vicenzo de Aro e Santa María de Covas, no concello de Negreira, e polo lugar de Seoane, no concello da Baña. Ata 1921 non comezaron as obras da primeira escola financiada pola sociedade, situada en Aro. Continuaron coa de Covas e xa na década de 1930 construíron a de Seoane. O 18 de agosto de 1922 o inspector Manuel Díaz Ron concedeu o permiso de apertura das Escuelas Barcalesas, promovidas pola Sociedad de Instrucción Unión Barcalesa da Habana.
Na imaxe que aquí amosamos aparece un grupo representativo dos emigrantes asociados á Unión Barcalesa coas súas familias. Esta sociedade segue a funcionar baixo a presidencia de Manuel Rodríguez Barreiro.

Compartir:
Image 1