Imaxe. Fotografía

Historias de ida e volta: As asociacións microterritoriais da emigración galega en Cuba:

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Hijos del Ayuntamiento de Cerdido, 1939

Esta sociedade foi fundada na Habana en 1907 polos emigrantes naturais do concello de Cerdido baixo o nome de Pila Ancha. Fomentar a instrución na súa terra natal e facilitar a unión entre os seus asociados foron dúas das razóns da súa creación. Os seus fins están recollidos no seu primeiro regulamento (1908): «sus fines exclusivos serán fomentar y propagar la enseñanza entre los moradores o habitantes de Cerdido y de las aldeas limítrofes, si fuera posible. A este efecto se abrirán dos escuelas de primera enseñanza, una que funcionará en la parroquia de San Martín de Cerdido y otra en San Antonio de la Barquera». Entre os socios fundadores figuraban: José Piñón Abella, Secundino Candorcia, José Rodríguez, Andrés García Amador, Manuel Durán, José Lamigueiro, Severino T. Solloso, Carlos Bouso, José Couto, Vicente Sueiras, José García Peña, Eduardo Fraguela, José Martínez Piñón, Benito Peña, Manuel Gallego, Tomás Pita, José Candales, Faustino López, Guillermo López, José Pajón, Generoso López Valiño, Antonio Candales (primeiro presidente social), Vicente Candales Piñón, Eliseo García, Vicente Rodríguez Piñón, Benigno López, José Martínez Rodríguez, José Bellón Coba, Benigno Villadóniga, José López, Manuel Villar e Vicente López.
En 1929, coa aprobación dun novo regulamento social, cambia de nome e pasa a denominarse Sociedad de Instrucción y Beneficencia Hijos del Ayuntamiento de Cerdido. Non será ata 1931 cando comece a construír as escolas, mesmo co plano arquitectónico enviado dende Cuba pola entidade. A inauguración destas escolas tivo lugar no ano 1932.
Nesta imaxe aparecen os membros da xunta directiva no acto de toma de posesión en 1939.

Compartir:
Image 1