Imaxe. Fotografía

Historias de ida e volta: As asociacións microterritoriais da emigración galega en Cuba:

A vida cotiá dunha asociación: xunta xeral de socios da Liga Santaballesa, ca. 1950

Ademais das reunións semanais ou mensuais das directivas das sociedades para xestionar o seu funcionamento e finalidades, unha vez ao ano, ou en máis ocasións se procedía, convocábase a todos e todas as súas socias a unha reunión para informar das diversas actividades organizadas e do estado da contabilidade social. Nesas xuntanzas aprobábanse as futuras actuacións da entidade. Era un día de festa e de fraternidade para todos.
A Liga Santaballesa de Educación e Instrucción foi fundada en 1907 por un grupo de emigrantes orixinarios da Terra Chá que residían na illa de Cuba. Tivo como finalidade a construción dun edificio escolar para dar instrución aos rapaces e rapazas das parroquias dos concellos de Vilalba e Xermade. Este magnífico edificio foi inaugurado en 1916 e hoxe en día mantén viva a memoria dos seus promotores reconvertido nun centro sociocultural e nun museo pedagóxico coa misión de difundir e salvagardar o seu legado. Ademais, a entidade financiou a construción doutras dúas escolas, no lugar de Barreiro e en San Pedro de Santalla.

Compartir:
Image 1