Carlos Casares, escritor e intelectual público

Encontro

Carlos Casares, escritor e intelectual público

16 e 17 de novembro de 2017
Santiago de Compostela
Encontro

Carlos Casares, escritor e intelectual público

16 e 17 de novembro de 2017 Santiago de Compostela

A súa figura responde ao modelo de intelectual independente e comprometido que xorde na Europa posterior á Segunda Guerra Mundial, seguro dos seus principios e, ao mesmo tempo, áxil, eficaz e pragmático na aplicación dos mesmos


Víctor F. Freixanes


 


Unha ollada atenta á historia galega das últimas décadas do século XX revela que Carlos Casares foi moito máis ca un creador e, por esa razón, o Consello da Cultura Galega -institución que presidiu entre 1996 e 2002- quere poñer o foco na súa faceta pública coma escritor e coma intelectual. Neste encontro analízase o papel xogado por Casares no campo político-cultural da Transición e da nacente Galicia autonómica, así como a súa actividade como difusor das letras galegas no exterior e o seu firme compromiso co afortalamento dun sistema literario maduro, autónomo e de calidade.


Nas diferentes sesións contextualizaremos na historia das últimas décadas o seu labor político, a súa obra xornalística e o seu compromiso cun xornalismo independente ao servizo do público lector. Tamén afondaremos nas súas relacións amicais, institucionais e editoriais con outras literaturas e na importancia que para o Casares creador e editor tivo a tradución entendida non só como canle de exportación e importación de textos e senón tamén como ponte de comunicación intercultural.


 

Ficha técnica
Encontro.
Carlos Casares, escritor e intelectual público
Data
16 e 17 de novembro de 2017
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Dolores Vilavedra
Participante
Luís Álvarez Pousa
Damián Álvarez Villalaín
Antón Baamonde
Tucho Calvo
Xosé Manuel Dasilva
Juan Pablo Fusi
Carlos Pajares Vales
María Xosé Porteiro García
Olivia Rodríguez González
Fernanda Tabarés
Andrés Torres Queiruga
Fernando Valls
Dolores Vilavedra
Organiza
Consello da Cultura Galega