NOVAS FORMAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO: O PATRIARCADO NA XUSTIZA

Luns, 5 de novembro de 2018
Información

Continuando a senda iniciada no pasado ano, no que reflexionamos sobre o ciberacoso na mocidade, dende a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega queremos abrir o debate e a reflexión sobre a xustiza, un dos piares que deben garantir a seguridade e a integridade de mulleres e menores, lonxe da contaminación de séculos de tradición e hábitos sociais do patriarcado.

Un dos motivos e argumentos que acompañaron as mobilizacións feministas nos últimos tempos ten que ver coa violencia de xénero e o seu impacto directo nas crianzas. As reiteradas sentenzas “exemplarizantes” supoñen exemplos explícitos dos ditados da xustiza neste campo, contaminadas pola mentalidade patriarcal: cegas á perspectiva de xénero e invisíbeis para a sociedade pola imparcialidade que se lles atribúe. 

A cegueira do patriarcado, que determina moitas decisións xudiciais, e a súa invisibilización son circunstancias que nos retrotraen a tempos que quereriamos imaxinar pasados, nos que o prezo da liberdade dunha muller era a perda da custodia dos seus fillos e fillas. Hoxe en día, a xustiza está a aceptar argumentos acientíficos como a “síndrome de alienación parental” ou as obxeccións á universalidade da custodia compartida, que consolidan o prexuízo das mulleres como seres perversos, que instrumentalizan aos seus fillos e fillas contra a figura paterna.

Os feminismos, partindo da base de que un maltratador non pode ser un bo pai, reivindican outra forma de facer xustiza, que identifique e combata o patriarcado. Que teña en conta a existencia real dunha violencia vicaria e a necesidade de identificar a asunción social de modelos de masculinidades agresivas e violentas. Unha xustiza, ao cabo, que non permita ou facilite a violencia dos proxenitores contra a súa propia descendencia pois que, lonxe de facelo, en numerosas ocasións acaba por xustificar aos agresores, culpabilizando ás mulleres e deixando os seus fillos e fillas en mans de quen os utiliza para exercer un grao de violencia extremo contra delas.

Ficha técnica
NOVAS FORMAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO: O PATRIARCADO NA XUSTIZA
NOVAS FORMAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO: O PATRIARCADO NA XUSTIZA
Xornada. Luns, 5 de novembro de 2018
Comisión organizadora
Carme Adán Villamarín
Carmén Cajide Herves
Coordinación
Luzia Oca González
Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Inauguración
Rosario Álvarez Blanco
María Xosé Porteiro García
Relator/a
Paz Filgueira Paz
Sonia Vaccaro