O Consello da Cultura Galega edita unha publicación de homenaxe a Raimundo García, Borobó

Borobó, Raimundo Lozano, J. Sierra ou Ánxel Novo. Eran algúns dos seudónimos e heterónimos baixo os que Raimundo García (Pontecesures, 1916- Santiago, 2003) escribiu as súas novas. O escritor e xornalista cumpriría 101 anos esta semana. Unha efeméride que o Consello da Cultura Galega lembrou coa publicación dixital Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó na que se recolle as intervencións dun acto organizado pola Asociación de Xornalistas de Santiago en agosto de 2016.
Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Esta publicación dixital recolle as intervencións que Gonzalo Rodríguez Mourullo, Siro López, Xulia Campo e Raimundo García Paz, realizaron na casa natal de Borobó en Pontecesures o 28 de agosto de 2016. Un acto que foi coordinado por Luís Menéndez Villalva, presidente da Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela co obxectivo de lembrar a quen foi unha figura fundamental na historia da prensa do noso país.

Raimundo García, Borobó
Naceu en Pontecesures o 10 de xullo de 1916 e finou o 28 de agosto de 2003 en Compostela. Polo medio hai toda unha traxectoria xornalística e literaria en medios como El Español, El Correo Gallego, La Estafeta Literaria, o diario Madrid ou o verspertino La Noche, xornal clave na recuperación do galego trala guerra civil no que publicou os seus sonados Anacos e onde deu acubillo aos novos escritores.