O Pleno

----

O Pleno

O Pleno é o máximo organismo de goberno do Consello da Cultura Galega. Está composto por distintos membros:

1. Membros natos
2. Membros por elección:
* Por designación das institucións que forman o Consello
* Por elección do Pleno

1. Membro Nato:
Conselleiro de Cultura,Educación e Ordenación Universitaria
Román Rodríguez González

2. Membros electos:
Por designación das institucións que forman o Consello da Cultura Galega:

José María Arias Mosquera. Fundación Barrié de la Maza
Juan Viaño Rey. Universidade de Santiago
Xesús Alonso Montero. Real Academia Galega
Julio Abalde Alonso. Universidade da Coruña
Segundo L. Pérez López. Instituto de Estudios Xacobeos
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Seminario de Estudios Galegos (vicepresidente)
Carlos García Martínez. Consello Galego de Museos
Rosario Álvarez Blanco. Instituto da Lingua Galega (vicepresidenta)
Julio Souto Jiménez. Fundación Penzol
José Antonio García Caridad. Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación
Isidro García Tato. Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento
Anxo Angueira Viturro. Fundación Rosalía de Castro
Rafael Tojo Sierra. Real Academia Galega de Ciencias
Manuel Quintana Martelo. Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario

3. Por elección do Pleno:

Ramón Villares Paz (presidente)
Xosé López García (secretario)
Ramón Máiz Suárez
María Xosé Porteiro García
Concepción Varela Orol
Dolores Vilavedra Fernández
Maximino Zumalave Caneda (vogal)
Anxo Carracedo Álvarez
Rebeca Blanco Rotea
Xulio Ríos Paredes
Carmen García Mateo

Presidente de Honra:
Presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo

Recomendamos: