anatomía

no Álbum de Galicia (9 persoas)

anatomía

Juan José Barcia Goyanes

[1901-2003] Anatómico, neurólogo, psiquiatra, humanista, decano, reitor e fundador da neurocirurxía española
TEMÁTICAS: Anatomía; Psiquiatría; Publicación: 5/1/2014 Santiago de Compostela, 1901-Valencia, 2003

Ángel Jorge

[1904-1984] Un continuador da escola de Anatomía de Rodríguez Cadarso
TEMÁTICAS: Anatomía; Publicación: 5/12/2013 Santiago de Compostela, 1904-Santiago de Compostela, 1984

Vicente Goyanes

[1865-1954] Docente de Anatomía patolóxica cun importante papel no desenvolvemento das clases prácticas TEMÁTICAS: Anatomía; Histoloxía; Publicación: 6/11/2012 Ourense, 1865-Santiago de Compostela, 1954
Biografado/a Temáticas
Juan Barcia Caballero Juan Barcia Caballero
Santiago de Compostela, 1852-Santiago de Compostela, 1926
Juan José Barcia Goyanes Juan José Barcia Goyanes
Santiago de Compostela, 1901-Valencia, 2003
Luis Blanco Luis Blanco
Santiago de Compostela, 1877-Santiago de Compostela, 1942
Pedro Gómez de Bedoya y Paredes Pedro Gómez de Bedoya y Paredes
Plasencia (Cáceres)-Santiago de Compostela, 1776
Vicente Goyanes Vicente Goyanes
Ourense, 1865-Santiago de Compostela, 1954
Ángel Jorge Ángel Jorge
Santiago de Compostela, 1904-Santiago de Compostela, 1984
Alejandro Rodríguez Cadarso Alejandro Rodríguez Cadarso
Noia (A Coruña), 1887-Sanabria (Zamora), 1933
Francisco Romero Blanco Francisco Romero Blanco
Vilar de Tállara, Lousame (A Coruña), 1838-Noia (A Coruña), 1918
Gumersindo Sánchez Guisande Gumersindo Sánchez Guisande
Santiago de Compostela, 1894-Bos Aires, Arxentina, 1976