Plenario

Fundación Rosalía de Castro. Representativo/a
En 1947 créase o Padroádego Rosalía de Castro, co compromiso de divulgar a figura e a obra da escritora de Padrón, convertida en fundación en 1995.
Actual
Anteriores