María Xosé Agra Romero

Santiago de Compostela, 1956 -

Cartografía

----

María Xosé Agra Romero

Santiago de Compostela, 1956 -

DOI: 10.17075/adc.28
DATA: 24/10/2022

Pensar, escoitar, aprender, ensinar, mudar, enredar. Moitos son os verbos dos que tirar para presentar unha muller de acción como María Xosé Agra, a súa obra e a súa produción nun quefacer diario, incansable.

Unha muller galega, por nacemento e compromiso, que, desde mediados do século pasado, se fai camiñando e participando nos e dos mundos da filosofía política feminista. Abrindo fendas nas “verdades” asumidas polo canon, nas verdades “por natureza”. Ocupando espazos internacionais e intercomunitarios. Comprometida e activa contra o patriarcado, o androcentrismo, o sexismo e toda estrutura que non só exclúe ás mulleres, ao feminino e á feminidade, senón que tamén contribúen a asentar prexuízos e falsas crenzas, con frecuencia inxustas e discriminatorias, dentro e fóra das academias.

Compostelá de nacemento, vida e sentimento, atende e explora a relación da cidadanía e o mundo globalizado. Na procura dunha construción máis xusta e igualitaria da realidade, comprométese na loita sindical, política, académica, feminista, cultural e cotiá. Con feministas militantes percorreu e percorre as rúas do país, sempre que ten ocasión, tecendo redes de cultura e acción.

Xa desde a Escola de Dona Isaura, onde inicia os seus estudos, ata a universidade, onde forma parte da primeira promoción de Filosofía e das andanzas da facultade ata que se xubila por decisión propia, amósase incómoda coas normas e coas formas de goberno e desgoberno. Pula por mover os marcos. Xoga ao fútbol, revoluciona desde o teatro ou en activismos clandestinos de outrora e feminismos contemporáneos. Con este espírito transformador por bandeira, non pode estrañar que chegase á filosofía política e que, sen perder de vista a noción e o valor da xustiza, confronte o esquecemento secular das mulleres e das súas producións, e participe activamente na recuperación de referentes e referencias que lles devolvan o seu lugar.

Foi quen de incluír o feminismo nunha área de coñecemento habitada fundamentalmente por homes e que muda aos poucos, co andar do tempo, así como de incorporar achegas de pensadoras ou debates como o ecofeminismo, a vulnerabilidade, o coidado, a violencia contra as mulleres e as mulleres violentas. Motor de proxectos de investigación en corpo de muller e obxectivos anovadores para a academia, nunca descoidou o ensino medio nin as asociacións de mulleres de base. Grazas á súa capacidade para afondar na filosofía e pensar o presente, incorpora, en Galicia e alén, o pensamento de Rawls, Hobbes, Pateman, Arendt ou Nussbaum, entre outros e outras. É, ademais, unha das pensadoras feministas máis prolíficas á hora de recensionar, sintetizar e, polo tanto, achegar debates que atravesan as últimas catro décadas dos feminismos en movemento, en especial as relacións co marxismo ou co liberalismo ou as alianzas e disentimentos entre feminismos da igualdade e da diferenza.

Alí onde se implica, loita incansablemente pola inclusión das achegas das mulleres e das perspectivas feministas. Isto, no Consello da Cultura Galega, na Facultade de Filosofía e, en xeral, na Universidade de Santiago de Compostela, tradúcese na creación de unidades de xénero, igualdade e feminismos. Sabedora de que o esquecemento é o maior dos silencios e a vitoria do patriarcado, a súa constante teima pola documentación e pola memoria, necesaria para entender e explicar o ordenamento da sociedade e da cultura de forma axustada, lévaa a promover a creación de arquivos e unidades especializadas en igualdade, mulleres e feminismos nos centros da memoria.

Cabe destacar que coordina as primeiras andanzas do CDIF, que a homenaxea nesta cartografía. Un espazo no que se dá conta dunha vida chea de escritos, libros, amigas e amigos, familia, alumnado, soños, premios, recoñecementos e traballo, moito traballo e tamén moita sabedoría. Rigorosidade e compromiso son as dúas palabras que, a modo de marcas topográficas, mellor sintetizan este percorrido que vos convidamos a gozar transitando entre imaxes, artigos, libros, prensa, vídeos ou audios. Indo e vindo como mellor preste.

Como citar: [María Xosé Agra Romero. Recuperado o 15/06/2024 das Cartografías (Consello da Cultura Galega) https://consellodacultura.gal/cartografias/detalle.php?persoa=28 DOI: 10.17075/adc.28]

Obra de María Xosé Agra Romero

Estudo sobre a biblioteca propia de Emilia Pardo Bazán

Agra Romero, María Xosé; Varela Orol, Concha: «Heredada, comprada, regalada: la biblioteca propia de Emilia Pardo Bazán», Agora: papeles de Filosofía, 43(2) (2024), 1-28.

Fonte: Universidade de Santiago de Compostela.
Obra de María Xosé Agra Romero
Documento elaborado polo CDIF-CCG
«Arredor da memoria: redes de transmisión» (2022). En Memoria documental en Galicia: As mulleres, a información e os centros da memoria. Actas das xornadas organizadas pola Fundación Olga Gallego e por BAMAD-Galicia, Santiago de Compostela, os días 1 e 2 de abril de 2022
Fonte: bamad.gal
«Encrucilladas da vulnerabilidade», Grial. Revista galega de cultura, 231 (2021), 150-153.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Vulnerabilidad e injusticia estructural: a propósito de la ‘penuria’ de la vivienda» (2020). En Paleo Mosquera, Natalia; Nogueira López, Alba (coord.): Políticas y derecho a la vivienda: gente sin casa y casas sin gente, México: Tirant lo Blanch; 53-76.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Desorden de las mujeres y contrato sexual» (2020). En Puleo García, Alicia H. (ed.): Ser feministas: pensamiento y acción, Madrid: Cátedra; 71-73.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«O segundo sexo: variacións sobre o silencio», Sermos Galiza. A fondo (14/11/2019).
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Introducción» e «Prólogo» (2019). En Pateman, Carol: El contrato sexual, Madrid: Ménades.
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«Estudio introductorio» (2019). En Hirschmann, Ursula: Nosotros, sin patria, Barcelona: Bellaterra.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Ciudadanía» (2019). En Colling, Ana María; Tedeschi, Losandro Antonio (org.): Dicionário Crítico de gênero, Dourados: Editora da Universidade Federal da Grande Dourados; 108-112.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Pensadores d'Europa», L' Espill, 56 (2017), 27-46 [Helga Jorba (trad.)].
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Agra Romero, María Xosé; Mariño Costales, Mariám: «A fraternidade nas Irmandades da Fala: 1916-1922» (2017). En Beramendi, Justo G.; Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán; Fernández Pérez-Sanjulián, Carme; García Negro, María
Fonte: exemplar da Biblioteca Pública Ánxel Casal
«Prólogo» (2017). En Hobbes, Thomas: Leviatán ou A materia, forma e poder dunha república eclesiástica e civil, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC.
Fonte: Exemplar da Biblioteca do CCG
«Una reformulación de la teoría utilitarista: injusticia, ineficacia y el principio de de fraternidad» (2016). En González, Iñigo; Méndez, Víctor; Pla, Luís (eds.): La voluntad de coherencia. Escritos en homenaje a José Manuel Bermudo, Barcelona: Horsori; 39-47.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Prólogo» (2016). En Femenías, María Luisa: Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluídas de la memoria, Buenos Aires: Lea.
Fonte: Exemplar de María Xosé Agra Romero
«Prólogo» (2016). En Expósito García, Mercedes: De la garçonne a la pin-up: mujeres y hombres en el siglo XX, Madrid: Cátedra.
Fonte: Exemplar da Biblioteca do CCG
«Justicia, vulnerabilidad, sostenibilidad» (2015). En Puleo, Alicia; Tapia González, Georgina Aimé; Torres San Miguel, Laura; Velasco Sesma, Angélica (coord.): Hacia una cultura de la sostenibilidad. Análisis y propuestas desde la perspectiva de género, Valladolid: Departamento de Filosofía de la U
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Escaping/Transgressing the Feminine: Bodies, Prisons and Weapons of Proximity», Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 149 (2014), 115-134.
«¿Accidentalidad de la mujer violenta?. Apuntes sobre arte, feminismo, violencia» (2014). En Arakistain, Xabier; Méndez, Lourdes (dir.): III Edició Perspectivas feministas en las producciones artísticas y las teorías del arte, Victoria Gasteitz: Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco Artium.
Fonte: documento cedido por Xabier Arakistain e Lourdes Méndez
«Vulnerabilidad: injusticias y cuidados» (2013). En Boladeras i Cucurella, Margarita (coord.): Bioética: justicia y vulnerabilidad, Barcelona: Universitat de Barcelona; 49-82.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Construcciones sociales vinculadas a la violencia de género» (2013). En Alonso Salgado, Cristina; Castillejo Manzanares, Raquel (dir.): Violencia de género y justicia, Santiago de Compostela: Servizo de publicacións e intercambio científico; 31-43.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Gardado na memoria da tea» (2012). En Caamaño, José Manuel; Castelao, Pedro (ed.): Repensar a teoloxía, recuperar o cristianismo. Homenaxe a Andrés Torres Queiruga, Vigo: Galaxia; 498-501.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Señores da terra e donas de seu: un achegamento ao feminismo galego» (2012). En García-Fernández, Miguel; Cernadas Martínez, Silvia; Ballesteros Fernández, Aurora (coord): As mulleres na historia de Galicia, Santiago de Compostela: Andavira; v. 1, 259-275.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«La conversación filosófico-política: nuevos movimientos sociales» (2012). En García Santesmases, Antonio (coord.): La filosofía política hoy: homenaje a Fernando Quesada, Madrid: UNED; 177-196
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«”Dun salto con rabia pillei a fouciña”. Da cólera e a xustixa» (2011). En Forcadela, Manuel; Noia, Camiño (coords.): Cara unha poética feministas. Homenaxe a María Xosé Queizán. Vigo: Edicións Xerais; 29-45.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«O ambiente dende a perspectiva de xénero» (2011). En Álvarez Pousa, Luís; Puñar Rama, Belén (coord. e ed.): Rompendo moldes. Areas de especialización e xénero no xornalismo. Santiago de Compostela: Atlántica de Información e Comunicación de Galicia SA.; 145-156.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Ciudadanía en un mundo desigual» (2011). En Feminismo y desequilibrios en el mundo actual: demografía, trabajo y ciudadanía. XVIII Jornadas internacionales de investigación interdisciplinar. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer; 9-31.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Non é que non existiran... pensadoras, filósofas» (2011). En Barcia González, Javier (coord.): Fidelidade á terra: estudos dedicados ó profesor Xosé Luís Barreiro Barreiro, Santiago de Compostela: USC; 187-198.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Venganza, vulnerabilidad, justicia» (2011). En Cardoso Rosas, João; Moura, Vitor (coord): Pensar radicalmente a humanidade: ensaios em homenagem ao Prof. Doutor Acílio da Silva Estanqueiro Rocha, Portugal: Edições Húmus; 569-585.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Dúas cadeiras, unha Académica máis: ¡impertinencia!
Fonte: xogodascadeiras.blogaliza.org/ [data descarga: 15-4-2013]
«Multiculturalidad, género y justicia» (2010). En Clavo Sebastián, María José; Goicoechea Gaona, María Ángeles (coord): Miradas multidisplinares para un mundo en igualdad. Ponencias de la I Reunión Científica sobre Igualdad y Género. Logroño: UNIR; 77-98.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Embrollo y desacuerdo» (2010). En Fuster Peiró, Àngela Lorena (ed.): Palabras clave: reflexiones para Fina Birulés, Barcelona: Icaria; 91-99.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Conceptualizar es politizar: más que una consigna» (2010). En López Fernández-Cao, Marián; Posada Kubissa, Luisa (eds.): Pensar con Celia Amorós, Madrid: Fundamentos; 19-30.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Martha C. Nussbaum: liberalismo político de las capacidades» (2009). En Máiz Suárez, Ramón (comp.): Teorías políticas contemporáneas, México: Tirant lo Blanch; 365-398.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Ecoloxía e xustiza» (2009). En Barcia González, Javier (coord.): A razón ecolóxica. VIII Simposio Internacional Luso-Galaico de Filosofía. Santiago de Compostela, 11-12 de xuño de 2009, Santiago de Compostela: Servizo de publicacións e intercambio científico da USC; 209-230.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«O pensamento feminista na Galiza» (2009). En Actas do I Congresso Internacional. O pensamento Luso-Galaico-Brasileiro (1850-2000), Lisboa: Imprensa nacional-Casa da Moeda; v. 3, 481-506.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Señores da terra e fillas do mar: o feminismo de Rosalía de Castro»

Fragmento do artigo de María Xosé Agra Romero «O pensamento feminista en Galicia», en Dicionario do pensamento galego. Edicións Xerais e Consello da Cultura Galega, 2008.

«La justicia social y política» (2008). En Quesada Castro, Fernando (coord): Ciudad y ciudadanía. Senderos contemporáneos de la filosofía política, Madrid: UNED; 323-346.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Capacidades humanas e igualdad de las mujeres» (2008). En Puleo García, Alicia H. (coord): El reto de la igualdad de género: nuevas perspectivas en ética y filosofía política, Madrid: Biblioteca Nueva; 125-146.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Donas de seu. 25 anos transformando a realidade e creando cultura» (2008). En Galicia 25. Unha cultura para un novo século, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; 95-104.
Fonte: consellodacultura.gal
«Feminismo» (2008). En Dicionario-Enciclopedia do pensamento galego, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; 450-475.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Ciudadanía, feminismo y globalización» (2008). Direitos fundamentais e justiza. Revista do Programa de Post-graduaçao, Mestrado e Doutorado en Direito da PUCRS, Porto Alegre: HS Editora Ltda.; 48-62.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Bello Reguera, Gabriel: Postcolonialismo, emigración y alteridad, Granada: Comares, 2007», Agora. Papeles de Filosofía, Universidade de Santiago de Compostela, 27:1 (2008), 184 – 188.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Prefácio» (2008). En Diegues, Carlos: A revoluçâo pendente: feminismo e democracia, Santiago de Compostela: Estaleiro.
Fonte: Exemplar de María Xosé Agra Romero
«Mar de fóra» (2008). En Díaz, Marijé: Mar de fóra. Catálogo da exposición
Fonte: Exemplar de María Xosé Agra Romero
«Bello Reguera, Gabriel: Postcolonialismo, emigración y alteridad, Granada: Comares, 2007», Agora. Papeles de Filosofía, Universidade de Santiago de Compostela, 27:1 (2008), 184 – 188.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Unha contribución á emancipación humana», Tempos Novos, 118, (marzo 2007), p. 94.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«La condena específica de la violencia contra las mujeres» (2007). En Catálogo Exposición Kiss Kiss Bang Bang. 45 años de Arte y Feminismo. Bilbao: Museo de Bellas Artes de Bilbao; 53-58.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Fitos e fíos da xustiza distributiva» (2007). En Vázquez Lobeiras, María Jesús; Vázquez Sánchez, JuanLorenzo; Raña Dafonte, César (coord): Experientia et sapientia: estudios dedicados a la memoria de Ángel Alvarez Gómez, Santiago de Compostela: Servizo de publicacións da USC; 67-82.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Cultura, diversidad cultural y política: apuntes para una reflexión feminista» (2007). En Posada Kubissa, Luisa; Amorós Puente, Celia (eds.): Feminismo y multiculturalismo, Madrid: Instituto de la Mujer; 13-29.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Limiar» (2007). En Cervera i Iglesias, Anna: Otro mundo é posibel. O reino da necesidade de Vandana Shiva, A Coruña: Baía.
Fonte: Exemplar de María Xosé Agra Romero
Agra Romero, María Xosé; Vilavedra Fernández, Dolores: «As mulleres están en terra de ninguén: conversas con Celia Amorós», Grial: revista galega de cultura, 176 (2007), 51-59.
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«Martha Nussbaum» (2006). En Guerra Palmero, María José; Hardisson Rumeu, Ana (eds.): 20 pensadoras del siglo XX, Oviedo: Nobel; v. 2, 101-126.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Feminist Philosophy in Spain» (2005). En Sotelo, Elisabeth M. de (ed.): New Women of Spain: Social-Political and Philosophical Studies of Feminist Thought, Münster: Lit Verlag; 141-153.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Xéneros e teorías da xustiza» (2005). En Macías, Xabier (dir.): Pensares galegos: mulleres decisivas, Santiago de Compostela: Fundación Galiza Sempre; 39-43.
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«El feminismo filosófico en España» (2005). En Femenías, María Luisa (comp.): Perfiles del feminismo iberoamericano,, Buenos Aires: Orbis Tertius; v. 2, 23-55.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Cidadanía e corpos políticos» (2005). En Permui, Uqui; Ruido, María (ed.): Corpos de produción. Miradas críticas e relatos feministas en torno ós suxeitos sexuados nos espazos públicos, Santiago de Compostela: Concello; Centro Galego de Arte Contemporánea.
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«Apuntes sobre el “giro cultural” en filosofía política» (2005). En Gondar Portasany, Marcial; Méndez, Lourdes (coord..): Actas do X Congreso de Antropología. Política cultural: iniciativas de las administraciones, respuestas de los administrados, Sevilla: FAAEE; 43-52.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Internacionalismo, feminismo y justicia. La filosofía política de Martha C. Nussbaum» (2004). En Quesada Castro, Fernando (coord): Siglo XXI :¿un nuevo paradigma de la política?: I Simposium de Filosofía Política Alberto Saoner, Barcelona: Anthropos; 177-211.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Cidadanía, multiculturalismo e igualdade. Reflexións sobre a Unión Europea» (2004). En Rocha, Acílio da Silva Estanqueiro (org): Europa, Cidadanía e Multiculturalismo, Braga: Universidade do Minho; 147-166.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Prólogo» (2004). En Chao Rego, Xosé: A muller, que cale!. Raíces do antifeminismo, Santiago de Compostela: tresCtres.
Fonte: exemplar do CCG
«Liberalismo político y feminismo» (2003). En López Pardina, Teresa; Oliva Portolés, Asunción (coord.): Crítica feminista al psicoanálisis y a la filosofía, Madrid: UCM; 181-207.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Presentación» (2003). En Agra Romero, María Xosé; Rodríguez Rial, Nel (ed.): Galiza e Portugal: identidades e fronteiras: actas do IV Simposio Internacional Luso-Galaico de Filosofía. Santiago, 28-29 novembro, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da USC; 7-11.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Capítulo 2. Xénero e teorías da xustiza» (2003). En Jato Seijas, Elisa; Iglesias da Cunha, Lucía (ed.): Xénero e educación social, Santiago de Compostela: Laiovento; 37-56.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Mirando dende dentro», Grial. Revista Galega de Cultura, 159 (2003), 103 – 104, [sobre Fortes, Belén (coord.): Escrita e mulleres. Doce ensaios arredor de Virginia Woolf. Sotelo Blanco, 2003]
Fonte: Exemplar da Biblioteca do CCG
«Prólogo» (2003). En Adán, Carme: Feminismo e coñecemento. Da experiencia das mulleres ao ciborg, A Coruña: Espiral Maior.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«En memoria de John Rawls», Ágora. Papeles de Filosofía, (21/01/2002), 191.
Fonte: Exemplar de María Xosé Agra Romero
«Loitar e crear», La Voz de Galicia, (04/01/2002), 33.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Liberalismo político e feminismo», Grial: revista galega de cultura, 156 (outubro, novembro, decembro, 2002), 597-613.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Capítulo 5. Ciudadanía: el debate feminista» (2002). En Quesada Castro, Fernando (coord.): Naturaleza y sentido de la ciudadanía hoy, Madrid: UNED; 129-160.
Fonte: arquivo de Mariám Mariño Costales
«Desigualdades e políticas públicas» (2002). En Macías, Xabier (coord): Seminario Mulleres e políticas públicas. Lexislacións igualitarias: Eficácia ou Eufemismo?, Santiago de Compostela: Cadernos da Fundación Galiza Sempre; 55-61.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Justicia y género: la agenda del feminismo global» (2002). En Guerra Palmeiro, María José (coord.): Globalización y neoliberalismo. ¿Un futuro inebitable? , Oviedo: Nobel; 97-129.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Género y justicia social y política» (2002). En Género, ciudadanía y sujeto político. En torno a las políticas de igualdad, Valencia: Universitat, Institut Universitari d’Estudis de la Dona; 177-191.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Feminismo y Justicia: en torno a los derechos humanos» (2001). En Rocha, Acílio da Silva Estanqueiro (coord.): Justiça e Direitos Humanos, Braga: Universidade do Minho; 133-156.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Animales políticos: capacidades humanas y búsqueda del bien, de Martha C. Nussbaum» (2001). En Máiz Suárez, Ramón (comp.): Teorías políticas contemporáneas, México: Tirant lo Blanch; 335-363.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Mulleres de fe», Grial. Revista Galega de Cultura, 151 (2001), 497-498 [sobre Vidal Estévez, Engracia (2000): Por unha igrexa tamén feminina, Santiago de Compostela: Encrucillada-Monografías.]
Fonte: Exemplar da Biblioteca do CCG
«Da sacralización e moralización do sexo» (2001), Grial. Revista Galega de Cultura, 149, 118-123 [sobre Chao Rego, Xosé: O Sexo, a muller e o crego, A Coruña: Espiral Maior, 2000]
Fonte: Exemplar da Biblioteca do CCG
«Sobre la agonía de Europa de María Zambrano», Laguna: Revista de Filosofía, 7 (2000), 241-256.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Méndez Pérez, Lourdes» (2000). En Apéndice da Gran Enciclopedia Galega, A Coruña; t. XXXV, 87-88.
Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
«Multiculturalismo, justicia y género» (2000). En Amorós Puente, Celia (ed.): Feminismo y filosofía, Madrid: Síntesis; 135-164.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Marxismo: hoxe e mañá. Crítica e política feminista» (1999). Texto inédito do relatorio pronunciado pola autora no Seminario Internacional. Terry Eagleton ou cara a unha crítica revolucionaria [1 de decembro de 1999], Santiago de Compostela: Universidade.

[mecanoscrito inédito]

Fonte: María Xosé Agra Romero
«El alcance de la justicia y las complejas desigualdades de género» (1999). En Sánche Muñoz, Cristina; Ortega López, Margarita; Valiente Fernández, Celia (ed.): Género y ciudadanía : revisiones desde el ámbito privado: XII Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer; 11-36.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Suxestións do mes» (1999). En Nenas dos meus ollos. Exposición colectiva en beneficio da Casa de Acollida de mulleres maltratadas de Ferrol. Galería Sargadelos, 18-Decembro-1998 ao 11 de Xaneiro de 1999.
Fonte: María Xosé Agra Romero
«Introdución» (1999). En Agra Romero, María Xosé; García Souto, Luis; Fernández Herrero, Beatriz; Caruncho Michinel, Cristina; Pintos Peñaranda, María Luz (coor.): En torno a la justicia: las aportaciones de Aristóteles, el pensamiento español del XVI, J.S. M
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Fundamentos de una economía moral» (1999), Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, 37, p.114-117 [sobre Dupuy, Jean- Pierre: El sacrificio y la envidia. El liberalismo frente a la justicia social, Barcelona: Gedisa, 1998].
Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
«Introdución: Feminismo y ecofeminismo» (1998). En Agra Romero, María Xosé (comp.): Ecología y feminismo, Granada: Comares; 1-22.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Julia Varela: Nacimiento de la mujer burguesa. El cambiante desequilibrio de poder entre los sexos. Madrid, La Piqueta, 1997» (1998), Revista de Educación. Ministerio de Educación y Cultura, 316 (maio-agosto), 394-397.
Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
«Os labirintos do corpo» (1998), Grial. Revista Galega de Cultura, 138, 401-403. [Sobre Méndez, Lourdes: Os labirintos do corpo. Manipulacións Ideolóxicas, saberes científicos e obras de arte, Vigo: A Nosa Terra, 1998].
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Xustiza e política feminista» (1997). En Caruncho Michinel, Cristina; Mayobre Rodríguez, Purificación (coord.): Entre a igualdade e a diferencia, Santiago de Compostela: Tórculo; 103-120.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«As mulleres e a Ilustración» (1997). En Barreiro, Xosé Luís (coord.): Sonos e soños da Razón. A ilustración nas coleccións da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC; 131-135.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Liberalismo, antiesencialismo e xustiza» (1997). En Agra Romero, María Xosé (coord.): Corpo de muller: discurso, poder, cultura, Santiago de Compostela: Laiovento; 153-182.
Fonte: Biblioteca do CCG
«Feminismo e ilustración: resignificación y emancipación» (1999), Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 33, 321-326. [sobre Amorós Puente, Celia: Tiempo de feminismo: sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad, Madrid: Cátedra, 1997]
Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
«Limiar» (1997). En Agra Romero, María Xosé (coord.): Corpo de muller: discurso, poder, cultura, Santiago de Compostela: Laiovento; 7-12
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Justicia, conflicto doctrinal y estabilidad social en el liberalismo político de J. Rawls», Revista agustiniana, 37: 114 (1996), 999-1048.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«O pensamento afundiu a súa cana no río. Sobre Orlando de V. Woolf», Revista Ólisbos, os amantes da palabra, 18 (1996), 63-66
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Elena Beltrán y Cristina Sánchez (eds.): Las cuidadanas y lo político, Madrid, Instituto Universitario de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 1996. Carme Castells (comp.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós, 1996» (1996), Agora. Papeis de filosofía (1997), Universidade de Santiago de Compostela, 16: 1, 175-177.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Desobediencia civil. J. Rawls e o liberalismo político», Ar! Revista galega antimilitarista, 3 (1995) 27.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Justicia y política feminista», Mujeres. Revista del Frente Feminista de Zaragoza, 6 (1995), 63-71.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Introducción» (1995). En Pateman, Carol: El contrato sexual, México: Universidad Autónoma Metropolitana; Anthropos; VII-XVI [edición revisada por María Xosé Agra Romero].
Fonte: jcguanche.files.wordpress.com
«Blanco, Carmen: O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo, Vigo, Nigra», Anuario de estudios literarios galegos, (1995-1996), 193-195.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Justicia y género: algunas cuestiones relevantes en torno a la teoría de la justicia de J. Rawls», Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Sujetos, nación, género, 31 (1994), 123-146.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«E. García; F. Buján; M. Martínez; A. Yágüez: Historia da Filosofía. Nietzsche. Marx. Marcuse, A Coruña, Bahía Edicións, 1994. F. Torres; V. Pantoja; G. Pérez; M. Baamonde; S. Sedano: Historia da Filosofía. Platón. Tomás de Aquino. Descartes. Kant, A Coruña, Bahía Edicións, 1996» (1996), Agora. Papeis de filosofía, 16:1, 177-178.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Feminismo y política» (1993). En Campos, Arantxa; Méndez, Lourdes: Teoría feminista: identidad, género y política, Donostia: Instituto Vasco de la Mujer; 13-28.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«González Altable, Mª. Pilar: John Rawls. Una concepción política y liberal de la justicia, Iria Flavia, Novo Século, 1993», Agora. Papeles de filosofía, 12-II, p. 181, Universidade de Santiago de Compostela, 1993.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
AGRA ROMERO, María Xosé: «Entre o silencio e o discurso» (1993). En Homenaxe a Daría Vilariño, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC; 19-25.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Feminismo e crítica filosófica», Reflexións filosóficas. Revista de filosofía, 2 (1992-1993), 56-62.
Fonte: exemplar de Maria Xosé Agra Romero
«Os ilustres escuros» (1992). En Agra Romero, María Xosé; Ríos Vicente, Jesús; González Fernández, Martín; Rodríguez Camarero, Luis (coords.): Simposio sobre el pensamiento filosófico y político en la Ilustración francesa. En conmemoración del bicentenario de la Revolución francesa. Santiago de Compostela
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Prólogo» (1992). En Goldaracena del Valle, Celso: O home e o estado en Hobbes. Antoloxía de textos do Leviathán, Noia: Sementeira.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Reflexiones sobre la fraternidad», Anthropos: Boletín de información y documentación, 28 (1991), 108-116.
Fonte: exemplar de Maria Xosé Agra Romero
«Teoría política, teoría feminista y Estado» (1991). En Puleo, Alicia (coord.): Por una política feminista, Madrid: Forum de Política feminista; 11-14.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«A construción cultural do xénero», A trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, 6 (abril-maio-xuño 1991), 257-259 [sobre Gondar, Marcial: Mulleres de mortos. Cara unha antropoloxía da muller galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia].
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Individualismo y democracia: narcisismo, resistencia, disidencia», Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 533 (1990), 73-86
Fonte: exemplar de Maria Xosé Agra Romero
«Sobre la huelga de hambre en prisión», Jueces para la democracia, 9 (1990), 38-39.
Fonte: exemplar de Maria Xosé Agra Romero
«Feminismo e política», Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico, 3 (1990), 359-375.
Fonte: exemplar da Biblioteca do CCG
«Legitimidad y necesidad del disenso feminista» (1990). En González García, José María; Thiebaut Luis, Carlos (ed.): Convicciones políticas, responsabilidades éticas: V Semana de Etica y Filosofía Política, Barcelona: Anthropos; 184-205
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«Filosofía Política y Crítica Feminista», Intervención de María Xosé Agra Romero no Seminario Teoría Feminista, dirixido por Celia Amorós, Instituto de Filosofía do CSIC, Madrid, 1989.

[mecanoscrito inédito]

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
«Las mujeres y la ética», Anthropos: Boletín de información y documentación, 96 (1989), 60-63
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Agra Romero, María Xosé (1985): J. Rawls : el sentido de justicia en una sociedad democrática, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
«¿Es la versión castellana de A theory of Justice de J. Rawls una versión modificada?», Teorema: Revista internacional de filosofía, 13, 12 (1983), 273-284.
Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Fundamentación empírica de la filosofía moral en G.J. Warnock: Memoria de licenciatura, Universidade de Santiago de Compostela, xuño de 1980. Dirixida por Esperanza Guisán Seijas.

[mecanoscrito inédito]

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero

Obra sobre María Xosé Agra Romero

Traballos dirixidos/titorizados por María Xosé Agra Romero
Documento elaborado polo CDIF-CCG
María Xosé Agra Romero en tribunais de teses
Documento elaborado polo CDIF-CCG
Obra de María Xosé Agra Romero
Documento elaborado polo CDIF-CCG
Este documento recolle novas vinculadas coa Comisión de Xénero da Facultade de Filosofía da USC da que María Xosé Agra Romero fai parte. Unha delas informa da axenda de actividades articulada para a celebración do 8 de marzo. Unha segunda da conta da Mención honorífica outorgada á citada comisión que foi recollida por María Xosé Agra Romero

Novas sobre a Comisión de Xénero da Facultade de Filosofía da USC, Acontece en Filosofía. Boletín informativo da Facultade de Filosofía, Santiago de Compostela, 6 (setembro 2020), 3-4.

Fonte: arquivo María Xosé Agra
Nova sobre a performance na que profesoras, entre elas María Xosé Agra Romero, e alumnas da USC, no marco da celebración do bicentenario do nacemento de Concepción Arenal, vestíronse de home para visibilizar que, no pasado, para asistir á universidade moitas mulleres optaron pola estratexia do travestismo. A actividade tivo lugar o 31 de xaneiro de 2020.

«Bicentenario do nacemento de Concepción Arenal», Acontece en Filosofía. Boletín informativo da Facultade de Filosofía, Santiago de Compostela, 5 (febreiro 2020), 2.

Fonte: arquivo María Xosé Agra
Recensión da obra Nosotros, sin patria, con introdución e notas de María Xosé Agra Romero. Elaborada por Yolanda Martínez Suárez.

Martínez Suárez, Yolanda (2020): «Hirschmann, Ursula:Nosotros sin patria, Introdución, revisión y notas de María Xosé Agra Romero Edicions Bellaterra, Barcelona, 2019», Agora: papeles de filosofía, Santiago de Compostela, 39, 2 (2020), 247-249.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Luís Villamor entrevista a María Xosé Agra Romero para Tempos Novos.

Villamor, Luís (2019): «María Xosé Agra. Catedrática de Filosofía Moral e Política, experta en teoría crítica feminista», Tempos Novos, 262 (marzo 2019), 18-23.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Emilio Pita Cubeiro entrevista a María Xosé Agra Romero para a revista Lume

Pita Cubeiro, Emilio (2018): «María Xosé Agra», Lume, (23/05/2018).

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Recensión realizada por Neus Campillo para a revista Daimon>/cite> sobre a obra de María Xosé Agra Romero, ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad.

Campillo, Neus (2018): «Agra Romero, María Xosé (2016): ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad, Santiago de Compostela: USE Editora», Daimon. Revista internacional de filosofía, 74 (maio-agosto 2018)

Fonte: http://dx.doi.org/10.6018/daimon/28261
Recensión realizada por Tomeu Sales Gelabert para a Revista Andaluza de Antropología sobre a obra de María Xosé Agra Romero, ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad.

Sales Gelabert, Tomeu (2018): «Agra Romero, María Xosé (2016): ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad. Santiago de Compostela: Editorial Universidad de Santiago de Compostela», Revista Andaluza de Antropología, 14 ( marzo 2018), 203-208.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Recensión realizada por Pablo Scotto Benito para a revista Agora sobre a obra de María Xosé Agra Romero, ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad.

Scotto Benito, Pablo (2018): «Agra Romero, María Xosé (2016): ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2016», Agora. Papeis de filosofía, Santiago de Compostela, 36, 2 (2018), 367-372.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Recensión realizada por Alicia Puleo para a revista Estudios filosóficos sobre a obra de María Xosé Agra Romero, ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad.

Puleo, Alicia (2018): «Agra Romero, María Xosé (2016): ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad. Santiago de Compostela, USC, 2016. », Estudios filosóficos, Valladolid, 194 (2018), 196-197.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Recensión realizada por Estro Montaña para Faro de Vigo sobre a obra de María Xosé Agra Romero, ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad.

Montaña, Estro (2017): «Para alén do oikós. Escoitando a Clitemnestra», Faro de Vigo, (27/04/2017).

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Recensión da obra ¿Olvidar a Clitemnestra?: sobre justicia e igualdad, realizada por Margarita Boladeras.

Boladeras y Cucurella, Margarita (2017): «¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad, María Xosé Agra Romero, Santiago de Compostela, Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 2016», Lectora: revista dones i textualitat, 23 (2017), 173-175.

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Entrada de María Xosé Agra Romero na obra enciclopédica Hombres y documentos de la filosofía española, que a pesar do título, tamén inclúe filósofas coma ela.

Díaz Díaz, Gonzalo (2017): «Agra Romero, María Xosé». En Heredia Soriano, Antonio (ed., coord): Hombres y documentos de la filosofía española. VIII-1 Addenda, A-F. Granada, Comares; 19-26

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Nova xornalística sobre a presentación de ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad, de María Xosé Agra Romero.

«La USC presenta un ensayo sobre justicia e igualdad», La Voz de Galicia, A Coruña, (23/11/2016).

Fonte: lavozdegalicia.es
Artigo no que F. Franco da conta da conferencia impartida por Victoria Camps, no Club Faro de Vigo. María Xosé Agra Romero, foi a persoa encargada da presentación.

Franco, F. (2013): «Club Faro de Vigo. Camps», Faro de Vigo, (07/03/2013), 39.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Faro de Vigo publicita a conferencia de Victoria Camps no Club Faro de Vigo. María Xosé Agra Romero é a encargada de presentala

«Los problemas de la ética (desde Sócrates hasta hoy) », Faro de Vigo, (05/03/2013)

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Recensión elaborada por Ana Lucía Insna sobre a obra coordinada por María Xosé Agra Romero Corpo de muller. Discurso, poder, cultura.

Insna Sar, Ana Lucía (2013): « María Xosé Agra Romero Corpo de muller. Discurso, poder, cultura, Santiago de Compostela, Laiovento, 1997», Arparkía. Investigació feminista, 9 (2013), 207-209, 173-175.

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
El Correo de Álava, da conta das xornadas que tiveron lugar no Centro Cultural de Montehermoso en decembro de 2010, sobre cultura, arte e oportunidades das artistas. Contaron, entre outras, coa participación de María Xosé Agra Romero.

(2010): «Creadoras en busca de igualdad», El Correo, Álava, (14/12/2010), 4.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Neste artigo dedicado á relación mulleres-pensamento en Galicia, Marcelino Agís Villaverde destaca a labor de recuperación memorialística das pensadoras realizada por María Xosé Agra Romero.

Agís Villaverde, Marcelino (2010): «Pensadoras galegas», La Opinión, A Coruña, (29/04/2010), 4.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Artigo de Marcelino Agís Villaverde dedicado á filósofa María Xosé Agra Romero.

Agís Villaverde, Marcelino (2010): «A filosofía en feminino», Galicia Hoxe, (15/04/2010), 4.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Lupe Gómez entrevista a María Xosé Agra Romero para Galicia Hoxe.

Gómez, Lupe (2013): «Perspectiva de transmisión». Galicia hoxe, Santiago de Compostela, (11/03/2010), 6.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Entrevista realizada por Elvira Fente a María Xosé Agra Romero

Fente, Elvira (2010): «María Xosé Agra». En Fente, Elvira: Parir a liberdade. O movemento feminista en Galicia. Santiago de Compostela. Alvarellos, 2010; 371-390

Fonte: exemplar da biblioteca do CCG
María Xosé Agra Romero é unha das autoras citadas por Juan Tallón nun artigo dedicado ao impacto do crime nas comunidades veciñais.

Tallón, Juan (2009): «Los asesinos, esas ‘bellísimas personas’», La Región, Ourense, (25/08/2009), 59.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Concha Pino entrevista a María Xosé Agra Romero para La Voz de Galicia.

Pino, Concha (2009): «Compostelanos en su rincón. María Xosé Agra», La Voz de Galicia, A Coruña, (09/05/2009), L8.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Belén Puñal entrevista a María Xosé Agra Romero para Tempos Novos.

Puñal, Belén (2009): «María Xosé Agra. Catedrática de Filosofía Moral e Política», Tempos Novos, 140 (xaneiro 2009), 24-28.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Crónica de María Otero sobre a homenaxe a oito investigadoras organizada polo Concello de Santiago en torno á celebración do 8 de marzo de 2008. María Xosé Agra Romero é unha das homenaxeadas .

Otero, María (2008): «El Concello homenajea a la mujer a través de ocho investigadoras», La Voz de Galicia, A Coruña, (13/03/2008), L7.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Artigo de Lara Rozados no que María Xosé Agra e Carme Adán falan de O segundo sexo, de Simone de Beauvoir.

Rozados Lorenzo, Lara (2008): «8 de marzo, cando o segundo sexo se converte en primeiro», A Nosa Terra, Vigo, (6-12 de marzo de 2008), 4-5.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
María Xosé Agra Romero é unha das 50 Investigadoras galegas homenaxeadas na obra homónima promovida polo Grupo Correo Gallego no ano 2007.

Casal, Iolanda (2007): «María Xosé Agra Romero». En Casal, Iolanda: Investigadoras galegas. Santiago de Compostela: Grupo Correo Gallego; 10-11.

Fonte: exemplar do CCG
María Xosé Agra Romero é unha das Mulleres decisivas homenaxeadas na obra con ese título promovida pola Fundación Galiza Sempre no ano 2005.

González, Sandra (coord.) (2005): «María Xosé Agra Romero». En González, Sandra (coord.): Mulleres decisivas. Santiago de Compostela: Fundación Galiza Sempre; 101-103.

Fonte: exemplar do CCG
Artigo de Joâo Cardoso Rosas da Universidade do Minho no que se destaca a influencia dos traballos de María Xosé Agra Romero na recepción de Rawls no contexto da filosofía política nos estados español e portugués.

Cardoso Rosas, Joâo (2002): «Rawls in Portugal and Spain», European Journal of Political Theory, Charlottesville: University of Virginia, 33 (2002), 243-255.

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Artigo de Andrés Pavón sobre a tertulia na que participan María Xosé Agra Romero, Victorino Pérez Nieto e Xosé Chao Rego con motivo da presentación do libro deste último O sexo, a muller e o crego.

Pavón, Andrés (2001): «o celibato, esa carga humana», Tempos Novos, 49 (xuño 2001), 60-63.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Lorella Cedroni destaca como unha das achegas máis importantes á filosofía política contemporánea, as reflexións de María Xosé Agra Romero sobre o concepto de poder a partir da categoría analítica de xénero.

Cedroni, Lorella (2001): «La filosofia politica in Spagna». En Filosofia e Questione Pubbliche. Italia: LLuis Edizioni, 6, 2 (2001), 25-36.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
A Gran Enciclopedia Galega engade unha entrada dedicada a María Xosé Agra nun dos apéndices publicados no ano 2000.

Adán Villamarín, Carme (2000): «Agra Romero, María Xosé». En Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada. Lugo: El Progreso; 33:7-8.

Fonte: exemplar do CCG
María Xosé Agra fai parte da candidatura ao Concello de Santiago de Compostela presentada polo BNG nas eleccións municipais.

«El BNG dice que defenderá en todas las instancias las inversiones para Santiago», La Voz de Galicia, A Coruña, (07/05/1999), 46.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Reseña de Jorge Álvarez Yagüez sobre a obra colectiva na que participa María Xosé Agra Romero En torno a la justicia: las aportaciones de Aristóteles, el pensamiento español del XVI, J.S. Mill, la fenomenología y Rawls.

ÁLVAREZ YAGÜEZ, Jorge (1999): «Agra Romero, María Xosé; García Souto, Luis; Fernández Herrero, Beatriz; Caruncho Michinel, Cristina; Pintos Peñaranda, María Luz (coor.): En torno a la justicia: las aportaciones de Aristóteles, el pensamiento español del XVI, J.S. Mill, la fenomenología y Rawls, A Coruña: Eris», Daimon. Revista de filosofía, 18 (1999), 177-178

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Artigo de Jorge Álvarez sobre a obra coral En torno a la justicia: las aportaciones de Aristóteles, el pensamiento español del XVI, J.S. Mill, la fenomenología y Rawls, coordinada por María Xosé Agra entre outros e outras.

Álvarez Yágüez, Jorge (1999): «Agra Romero, María Xosé; García Soto, Luis; Fernández Herrero, Beatriz; Caruncho Michinel, Cristina; Pintos Peñaranda, María Luz (coor.): En torno a la justicia: las aportaciones de Aristóteles, el pensamiento español del XVI, J.S. Mill, la fenomenología y Rawls, Eris, 1999, 322p.». Olisbos. Revista de filosofía, 18 (1999), 177-195)

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
María Xosé Agra Romero, xunto con Tere Pedrosa, María Xosé Queizán, Esther María Pita, Lidia Senra, Tareixa Navaza e Sefi García, son as protagonistas do artigo de Ana Romaní e Begoña Caamaño sobre mulleres e poder.

Romaní, Ana (1998); Caamaño, Begoña (1998): «Mulleres e poder», Tempos Novos, 10 (marzo 1998), 14-24.

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Recensión elaborada por A.M. Marins sobre a obra coordinada por María Xosé Agra Romero, Corpo de muller, discurso. Poder. Cultura.

MARINS, A.M. (1998): « Agra Romero, Mª Xosé (coord.). Corpo de muller, discurso. Poder. Cultura. Laiovento, Santiago de Compostela, 1997», Revista filosófica de Coimbra, n.12 (1998), p. 465-467.

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Recensión elaborada por Celia Amorós sobre a obra coordinada por María Xosé Agra Romero, Corpo de muller, discurso. Poder. Cultura.

Amorós, Celia (1998): «M.ª Xosé Agra Romero (coord.). Corpo de muller, discurso. Poder. Cultura. Laiovento, Santiago de Compostela, 1997», A Trabe de ouro. Publicación galega de pensamento críitico, 4 (1998), 97-112.

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Neste artigo de Enrique Bonete Perales sobre a ética en España, a obra de María Xosé Agra Romero, ocupa un importante lugar.

BONETE PERALES, Enrique (1988): «La ética en la España contemporánea (1975-1985)», Actas del V Seminario de historia de la filosofía española, Salamanca.

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Artigo no que Jesús Ignacio Martínez García, da conta do lugar ocupado polos traballos de María Xosé Agra Romero na repercusión da obra de Rawls no conxunto do Estado español.

MARTÍNEZ GARCIA, Jesús Ignacio (1986): «La recepción de Rawls en España», Anuario de filosofía del derecho, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos.

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Recensión elaborada por Esperanza Guisán sobre a obra de María Xosé Agra Romero, J. Rawls: el sentido de la justicia en una sociedad democrática.

GUISÁN, Esperanza. (1985): «AGRA, M.J.: J. Rawls: el sentido de la justicia en una sociedad democrática», Anthropos. revista de información y documentación, n.49 (1985).

Fonte: exemplar de María Xosé Agra Romero
Nova de prensa na que se da conta do partido de fútbol feminino celebrado na Residencia de Estudantes entre o equipo do Instituto da Estrada e o Rosalía de Castro de Santiago de Compostela no que xoga María Xosé Agra Romero.

«Fútbol femenino en la Residencia de Estudiantes. El Instituto de Santiago venció al de la Estrada (2-0)», El Correo Gallego, Santiago de Compostela (1971?).

Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero

Ligazóns de interese

María Xosé Agra Romero protagoniza un dos episodios de Sophias
[última consulta: 06/02/2024]
O fío de Penélope. O novelo de María Mariño

Ligazón de interese

María Xosé Agra Romero fai unha achega a María Mariño e os seus vínculos e relacións no portal do CCG

[última consulta: 21-10-2022]
María Xosé Agra Romero no Consello da Cultura Galega

Ligazón de interese

[última consulta: 1702/2022]
Currículum de María Xosé Agra Romero no web da USC

Ligazón de interese

[última consulta. 19-10-2022]
María Xosé Agra no Portal de Investigación da USC
[última consulta: 19-10-2022]
María Xosé Agra Romero en dialnet
[última consulta: 19-10-2022]
María Xosé Agra Romero na wikipedia
[última consulta: 19-10-2022]
María Xosé Agra Romero no web do Centre de Cultura Contemporania de Barcelona
[última consulta: 19-10-2022]
Métrica en dialnet. Estatísticas referidas ás obras de María Xosé Agra Romero e o seu impacto
[última consulta: 19-10-2022]
María Xosé Agra Romero en philpapers.org
[última consulta: 19-10-2022]
María Xosé Agra Romero no web da Biblioteca Nacional de España
[última consulta: 19-10-2022]
María Xosé Agra Romero en jstor.org
[última consulta: 19-10-2022]
María Xosé Agra Romero en worldcat.com
[última consulta: 19-10-2022]
Créditos da cartografía de María Xosé Agra Romero
COORDINACIÓN
Centro de documentación en Igualdade e feminismos (CDIF)

DOCUMENTACIÓN
María Xosé Agra Romero
Susana Guitar Novo
Verónica Lorenzo Sar
Mariám Mariño Costales

TEXTOS
Carme Adán Villamarín
Mariám Mariño Costales

REVISIÓN LINGÜÍSTICA
Anxos Sumai García
Begoña Tajes Marcote
Beatriz Fariñas Garrote

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Anxos Sumai García
Susana Guitar Novo

TRATAMENTO DE IMAXES, AUDIOS E VÍDEOS
Teresa Navarro Quintero
Beatriz Pérez Mosquera


BASES DE DATOS
Kike Benlloch
Colaboracións e agradecementos
PERSOAS
María Xosé Agra Romero
Manuel Gago
Teresa García Domínguez
Helena González Fernández

XORNAIS
El Correo, Álava
Faro de Vigo
Galicia Hoxe
La Opinión
Sermos Galiza
La Voz de Galicia

REVISTAS E BOLETÍNS
Acontece en Filosofía. Boletín informativo da Facultade de Filosofía
Ágora. Papeles de Filosofía
Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Sujetos, nación, género
Anthropos: Boletín de información y documentación
Ar! Revista galega antimilitarista
Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura
Arparkía. Investigació feminista
Daimon. Revista internacional de filosofía
Estudios filosóficos
Grial. Revista galega de cultura
Historical Social Research/Historische Sozialforschung
Isegoría: Revista de filosofía moral y política
Jueces para la democracia
L’Espill
Laguna: Revista de Filosofía
Lectora: revista dones i textualitat
Mujeres. Revista del Frente Feminista de Zaragoza
Ólisbos, os amantes da palabra
Reflexións filosóficas. Revista de filosofía
Revista agustiniana
Revista Andaluza de Antropología
Tempos Novos
Teorema: Revista internacional de filosofía
Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico

ENTIDADES
Real Academia Galega
Biblioteca Pública Ánxel Casal

Videos


María Xosé Agra Romero fala de Política e vulnerabilidade na Sesión de apertura das xornadas da Aula Castelao de filosofía en Pontevedra (31/03/2016)

Voando sen instrucións. María Xosé Agra. 31 de xullo de 2018. Agrupación Cultural Alexandre Bóveda

Vulnerabilidad e inxustiza social. No congreso Internacional Vivenda e vulnerabilidade. Organiza Rede Arnela 10 de outubro de 2019

María Xosé Agra Romero é unha das especialistas que participa na mesa 4 dos encontros La herencia de John Rawls: una evaluación a un siglo de su nacimiento y a cincuenta años de una teoría de la justicia, organizados pola Universidad Autónoma de Campeche entre os días 9 e 10 de setembro de 2021. [min.: 2:22:23]

Neste corte de vídeo María Xosé Agra Romero fala da obra de Chao Rego na entrevista que Tereixa Navaza lle realiza ao autor para o programa Arredor de nós, da TVG(2006).
Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero

As prusianas na Facultade de Filosofía da USC.
María Xosé Agra Romero colabora con Inversa Teatro, na difusión das propostas escénicas Fémina Sapiens e Té con Kant (2017)

Fonte: facebook de Inversa Teatro

Audios

O ensaio feminista en Galicia, é o eixo que une ás Marías Xosés, Agra e Queizán. Agra, é a encargada de presentar a Queizán, pioneira en dito eido, no contexto dos feminismos en movemento en Galicia. O acto se enmarca na actividade titulada O Ensaio Galego visto polos Escritores e os seus Críticos, organizada pola UDC e a RAG, ( 30 de novembro a 4 de decembro 1998).
Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero
Mesa de debate entre María Xosé Agra Romero, Lourdes Méndez e o público asistente, sobre «A muller na investigación universitaria». Encádrase no marco da As xornadas As Mulleres Pensan nas Mulleres, organizadas polas comisións culturais de varias facultades e polos Grupos de Mulleres da Universidade (13-16 de abril 1995)
Fonte: arquivo de María Xosé Agra Romero

Artigos María Xosé Agra Romero

Aviso Listado automático de documentación relacionada con María Xosé Agra Romero nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
AGRA ROMERO, M. (9/1989) Hegel e a Ética. Festa da palabra silenciada. (06), 129 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (9/1990) G. W. Leibniz. Filosofía para princesas.. Festa da palabra silenciada. (07), 137 .
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (12/1992) Sexo y filosofía, de Amelia Valcárcel. Festa da palabra silenciada. (09), 143-144.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (1994) Familia, amor, xustiza.... Festa da palabra silenciada. (10), 21-24.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (4/1994) Pensamos, ¿logo existimos? Aportacións e debates na(s) teoría(s) feminista(s). Andaina. 2ª época 1ª xeira (08), 31-35.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Colectivo Andaina de Mulleres;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (7/1999) ¿Qué é unha muller?: A persistente relevancia de O segundo sexo. Andaina. 2ª época 2ª xeira (23), 34.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Colectivo Andaina de Mulleres;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (2006) Defensa da muller: Benito Feixóo, Martín Sarmiento, Vicente do Seixo. Festa da palabra silenciada. (22), 16-22.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (9/2006) É de xustiza. In memoriam Susan Moller Okin e Iris Marion Young. Andaina. 2ª época 2ª xeira (45), 9-12.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Colectivo Andaina de Mulleres;
Mencións:
AGRA ROMERO, M. (2013) Vivir xuntos. Festa da palabra silenciada. (29), 56-61.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:

Libros do ccg sobre María Xosé Agra Romero

Aviso Listado automático de documentación relacionada con María Xosé Agra Romero nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Galicia 25: unha cultura para un novo século.
Consello da Cultura Galega 1983-2008
2009 | Víctor F. Freixanes, Comisariado. Henrique Monteagudo, Comisariado. Iago Seara Morales, Comisariado.
Libro. Catálogo
Xénero e documentación.
Unha ferramenta de achega ao tratamento documental
2009 | Mariám Mariño Costales, Coordinación. Carmen Pérez Pais, Coordinación.
Libro. Actas
Galicia 25: Unha cultura para un novo século.
Consello da Cultura Galega 1983-2008
2008 | Víctor F. Freixanes, Comisariado. Henrique Monteagudo, Comisariado. Iago Seara Morales, Comisariado.
Libro. Catálogo