Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición

Xornada. Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición

Xoves, 25 de abril de 2013
Santiago de Compostela
Xornada
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición

Xoves, 25 de abril de 2013 Santiago de Compostela

Desde o rosalianismo contemporáneo, parece cada vez máis precisa unha lectura sistémica do conxunto da obra, en prosa e en verso, en galego e castelán. Asociado a este tema está tamén o reto da revisión da edición da obra completa e a súa lectura á luz das máis importantes fontes, como a das letras alemás do seu tempo. 

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org

Ficha técnica 
Xornada.
Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
Cara a unha interpretación global de Rosalía: hermenéutica, fontes e edición
Cando
Xoves, 25 de abril de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202
www.consellodacultura.org

Modera
Anxo Angueira
Andrés Pociña
Participante
Juan Barja
Santiago Díaz Lage
Aurora López López
Xurxo Martínez González
Henrique Monteagudo
Carmen Pérez Pais
Ana Rodríguez Fisher
Relator/a
Xesús Alonso Montero
César Domínguez Prieto
Derek Flitter
Retruca
Dolores Vilavedra
Organiza
Consello da Cultura Galega