Xornada
Gordofobia
22 de setembro de 2023
Santiago de Compostela
Xornada
Ecofeminismos
Luns, 5 de xullo de 2021
Santiago de Compostela
Ciclo. Pensarmos
María Xosé Queizán
Homenaxe a Rosa Luxemburgo, un século despois do seu asasinato
Xoves, 31 de outubro de 2019 ás 18:00 horas
Santiago de Compostela