As bandas de música na cerna da cultura popular de Galicia

Xornada.

As bandas de música na cerna da cultura popular de Galicia

Venres, 15 de novembro de 2013
Santiago de Compostela
Xornada

As bandas de música na cerna da cultura popular de Galicia

Venres, 15 de novembro de 2013 Santiago de Compostela

Desde hai xa máis de século e medio, veñen as bandas de música enchendo de sons no aire, as prazas e as rúas, os turreiros e as corredoiras de todo o país. Foron sen dúbida polo alcance da súa presenza, tanto numérica como cualitativamente, unha parte indispensable na vida civil e relixiosa das nosas vilas, cidades e aldeas, e, en xeral, na paisaxe sonora de Galicia. Afastadas do primeiro plano da escena cultural ao longo da segunda metade do século XX, por mor dos cambios profundos experimentados nos hábitos do consumo musical e do lecer, foron capaces de abordar nestes últimos trinta anos unha fonda renovación desde dentro e, en virtude dela, de restablecer coa sociedade galega os nexos que permiten afirmar hoxe a súa vizosidade e confiar no seu futuro.


Tan presentes e, non obstante, tan ausentes nos espazos do pensamento sobre a cultura do país, quérese con este encontro traelas ao primeiro plano desta reflexión: evocar aquel pasado, que formaba parte de todo un mundo xa ido, aínda que presente en moitos dos elementos da nosa cultura musical actual; avaliar o estado e as perspectivas da investigación ao redor desta parcela tan relevante do patrimonio cultural inmaterial de Galicia; analizar os cambios acaecidos no seu seo nos últimos decenios –os repertorios, a actividade formativa, as estruturas organizativas, etc. Son estas algunhas das liñas ao redor das que pretende xirar este encontro, aberto e plural, como a realidade mesma das bandas de música e dos seus públicos.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org 
difusion@consellodacultura.org 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
As bandas de música na cerna da cultura popular de Galicia
Cando
Venres, 15 de novembro de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

Coordinación
Luís Costa Vázquez
Presenta
Luís Costa Vázquez
Relator/a
Sergio Noche García
Xosé Ramón Paz Antón
Xosé Carlos Seráns
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)