30 anos de novela negra galega

Xornada.

30 anos de novela negra galega

Xoves, 6 de febreiro de 2014
Santiago de Compostela
Xornada

30 anos de novela negra galega

Xoves, 6 de febreiro de 2014 Santiago de Compostela

En 1984 Crime en Compostela, considerada pola crítica como a primeira novela policial galega, obtivo o Premio Xerais. Trinta anos despois, e nunha fase na que o xénero está a experimentar unha grande expansión e popularidade, o CCG abre un espazo de reflexión e análise sobre as particularidades dun modelo creativo que xa é moito máis ca un fenómeno literario.


Negro, policial, criminal, detectivesco... É esta unha ocasión para a abordaxe multidisciplinar dun xénero de contornos difusos e de éxito rotundo como produto de consumo cultural. Creación e análise dialogan, nun ámbito aberto á participación do público, sobre o devir do xénero e as chaves da súa popularidade.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205 d
ifusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org 
difusion@consellodacultura.org 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
30 anos de novela negra galega
Cando
Xoves, 6 de febreiro de 2014
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205 d
ifusion@consellodacultura.org
www.consellodacultura.org

Coordinación
Teresa López Fernández
Dolores Vilavedra
Inauguración
Ramón Villares
Participante
Diego Ameixeiras
Montse Dopico
Miguel Anxo Fernández
Manuel Forcadela
Alberto Guntín
Bieito Iglesias
Elena Losada
Miguelanxo Prado
Miguelanxo Prado
Dolores Redondo
Carlos G. Reigosa
Domingo Villar
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)