Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)

EN CURSO

Educación Plurilingüe: achegas para o debate

Xornada
Xornadas de mediación cultural

Xornada
Poetas itinerantes

Recital
De pioneiras e andainas

Xornada

Xornada