Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena no seu Centenario

Xornada.

Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena no seu Centenario

10 e 11 de decembro de 2015
Santiago de Compostela
Xornada

Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena no seu Centenario

10 e 11 de decembro de 2015 Santiago de Compostela

Este ano cúmprese o centenario do nacemento de Koldo Mitxelena e Ramón Piñeiro, dúas figuras senlleiras das culturas vasca e galega. A convivencia durante anos nos cárceres franquistas forxou entre eles unha amizade persoal que durou o resto da súa vida.


Koldo Mitxelena desenvolveu a xeito a paixón polas linguas e, nomeadamente, polo indoeuropeo, do que chegou a ser catedrático da Universidad de Salamanca. Ramón Piñeiro, máis interesado pola filosofía, dedicouse ao traballo cultural no seo da editorial Galaxia. Ambos desempeñaron un papel relevante nos tempos de construción dos respectivos réximes autonómicos con cadansúa aposta pola das linguas éuscara e galega.


Estas Xornadas son unha continuación do curso de verán realizado en Donostia o pasado mes de setembro e organizado pola Universidade do País Vasco (UPV/EHU) co amparo da Viceconsellería de Política Lingüística de Euskadi. Nesta ocasión, o Consello da Cultura Galega e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a través do Centro Ramón Piñeiro, son as entidades organizadoras deste encontro centrado nas figuras dos homenaxeados e, tamén, na situación das linguas minoritarias no marco da España actual. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ás xornadas.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal


Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Rúa de San Roque, 2
15704 Santiago de Compostela
Tel: 881 996 139 / Fax: 881 996 140
crpih@cirp.es

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Ficha técnica 
Xornada.
Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena no seu Centenario
Cando
10 e 11 de decembro de 2015
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal


Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Rúa de San Roque, 2
15704 Santiago de Compostela
Tel: 881 996 139 / Fax: 881 996 140
crpih@cirp.es

Modera
Rosario Álvarez
Víctor F. Freixanes
Andrés Torres Queiruga
Participante
Miguel Barros
Patxi Baztarrika
Francisco Caamaño Domínguez
Alfredo Conde
Xosé Luís Franco Grande
Ester Franquesa
Valentín García Gómez
Siro López
Marina Mayoral
Malores Villanueva
Presenta
Luís Alonso Girgado
Luís Cochón
Luís Reimóndez
Armando Requeixo
Dolores Vilavedra
Relator/a
Xesús Alonso Montero
Miren Azkarate
Pedro Etxenike
Ramón Villares
Organiza
Centro Ramón Piñeiro
Consello da Cultura Galega
Eusko Jaurlaritza Gobierno vasco
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Xunta de Galicia
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)