Siro López

----

Siro López

1943 Ferrol, A Coruña, Galicia
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Siro López

Portada de  Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
LIBRO

Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó

Pontecesures, 28-8-2016

Materiais de Siro López

Documento

Análise do rexurdimento do humor galego da man de debuxantes como Quesada, Siro, Xaquín Marín, Xosé Lois, Chichi Campos, Gogue ou Pepe Carreiro, entre outros

Caballer Wangüemert, Felix: «La segunda edad de oro del humor gráfico gallego (1982-2000)», Revista Internacional de Historia de la Comunicación, 4 (2015), 198-219.
Documento. Fragmento de publicación impresa

Ardeiro na serie «Poetas» de Siro López en La Voz de Galicia

López, Siro: «Xosé M. López Gómez, Ardeiro», La Voz de Galicia, (19 de outubro de 1985).

Siro López nas actividades do CCG

Artigos

LóPEZ, S. (11/1976) [Xaime Isla Couto]. Teima. , 31.
Ver humor gráfico
Mencións: Xaime Isla Couto ;
LóPEZ, S. (1/1977) [Viñeta que representa a Xosé Manuel Beiras suxeitando un libro que reza "O atraso económico de Galicia"]. Teima. (4), 29.
Ver ilustración
Mencións: Xosé Manuel Beiras ;
LóPEZ, S. (1/1977) [Caricatura de Manuel Fraga]. Teima. (6), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Manuel Fraga ;
(1/1977) Ferrol : hai quen non traga a Fraga. Teima. (7), 8.
Ver nota breve
Mencións: Manuel Fraga ; Siro López ; Fernando VII, Rei de España ; Amparo Arangoa Satrustegi ; Francisco Téllez Luna ;
LóPEZ, S. (1/1977) [Caricatura de Valentín Paz Andrade]. Teima. (7), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Valentín Paz-Andrade ;
LóPEZ, S. (2/1977) [Caricatura de Carlos Casares]. Teima. (8), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Carlos Casares ;
LóPEZ, S. (2/1977) [Caricatura de Pilar Franco]. Teima. (10), 28.
Ver ilustración
Mencións: Pilar Franco ;
LóPEZ, S. (2/1977) [Caricatura de Pío Cabanillas, presidente do Partido Popular]. Teima. (11), 28.
Ver ilustración
Mencións: Pío Cabanillas Gallas ;
LóPEZ, S. (3/1977) [Caricatura de Celso Emilio Ferreiro]. Teima. (12), 28.
Ver ilustración
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ;
LóPEZ, S. (3/1977) [Banda deseñada]. Teima. (13), 17.
Ver banda deseñada
Mencións:
LóPEZ, S. (3/1977) [Caricatura de Eduardo Blanco Amor]. Teima. (13), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
LóPEZ, S. (3/1977) [Caricatura de José González Dopico]. Teima. (14), 19.
Ver humor gráfico
Mencións:
LóPEZ, S. (3/1977) [Caricatura de Miguel Anxo Araúxo Iglesias]. Teima. (14), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Miguel Anxo Araúxo Iglesias ;
LóPEZ, S. (3/1977) [Caricatura de Juan Pardo]. Teima. (16), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Juan Pardo ;
LóPEZ, S. (4/1977) [Caricatura de María Casares]. Teima. (19), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: María Casares ;
LóPEZ, S. (4/1977) [Caricatura de Enrique Líster Forján, secretario xeral do Partido Comunista Obreiro Español (PCOE)]. Teima. (20), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Enrique Líster ;
(5/1977) Galegos en Bilbao. Teima. (21), 6.
Ver nota breve
Mencións: Carlos Casares ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Siro López ; Xavier Carro ; Lois Diéguez ; Francisco Rodríguez ; Ramón López Suevos ; Francisco Héctor González García ;
LóPEZ, S. (5/1977) [Ilustración de Cela subido nunha pluma]. Teima. (21), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Camilo José Cela ;
(5/1977) O amnistiado Siro. Teima. (22), 23.
Ver nota breve
Mencións: Siro López ; Charlie Chaplin ;
LóPEZ, S. (5/1977) [Caricatura de Amancio Amaro Varela]. Teima. (22), 28.
Ver humor gráfico
Mencións: Amancio Amaro Varela ;
LóPEZ, S. (5/1977) [Caricatura de Ramón Piñeiro]. Teima. (23), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Ramón Piñeiro ;
(5/1977) Villar Ponte : outra imaxe. Teima. (24), 28.
Ver nota breve
Mencións: Siro López ; Antón Villar Ponte ;
LóPEZ, S. (5/1977) [Ilustración de Antón Villar Ponte]. Teima. (24), 28.
Ver ilustración
Mencións: Antón Villar Ponte ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
LóPEZ, S. (6/1977) [Caricatura de Álvaro Cunqueiro]. Teima. (25), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Álvaro Cunqueiro ;
(6/1977) Pobo a pobo. Teima. (25), 33.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Lois Bilbao ; Carlos Casares ; Enrique Chao Espina ; Manuel Cuña Novás ; Marino Dónega ; Ana Fernández ; Víctor F. Freixanes ; Manuel María ; Camilo Valdehorras ; Celso Emilio Ferreiro ; Salvador García-Bodaño ; Bernardino Graña ; Manuel Guede ; Margarita Ledo ; Siro López ; Camilo Nogueira ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rivas ; Antón Santamarina ; Ramón de Valenzuela ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; José Luis Pensado ; Pilar Vázquez Cuesta ; Manuel Sendón ; Fernando Cobo Gradín ; Juan J. Moralejo Álvarez ; Tucho Calvo ; Xosé Chao Rego ; José Luis Rodríguez ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Pablo Quintana ; Antón Seoane ; Xosé Quintas Canella ; Ánxel Vence Lois ; Xosé Manuel, "Lito" López Álvarez ; Antón Arias ; Ramón López Suevos ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; José Paz Rodríguez ; Arturo Reguera ; Marta García ; María Cristina Baamonde ; Asunción Clara ; Clara Ogando Penela ; Emilio Picouto ; Blanca González ; Francisco Chacón ; Francisco Vizoso ; Manuel Fernández López ; Santiago Vidal López ; Xosé M. Martínez de Oca ; Manuel Guede Oliva ; María Luisa Fidalgo ; María Xosé Enríquez ;
LóPEZ, S. (6/1977) [Caricatura de Domingo Quiroga]. Teima. (26), 35.
Ver humor gráfico
Mencións: Domingo Quiroga ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
LóPEZ, S. (6/1977) [Viñeta de Francisco Franco]. Teima. (29), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Francisco Franco ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
LóPEZ, S. (7/1977) [Caricatura de Domingo García-Sabell]. Teima. (30), 23.
Ver humor gráfico
Mencións: Domingo García-Sabell ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
LóPEZ, S. (7/1977) [Caricatura de María Victoria Fernández-España y Fernández Armesto, máis coñecida como Victoria Armesto]. Teima. (31), 19.
Ver ilustración
Mencións: Victoria Armesto ;
LóPEZ, S. (7/1977) [Caricaturas de Xesús Vega Buxán e Elvira Souto]. Teima. (31), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Elvira Souto ; Xesús Vega Buxán ;
LóPEZ, S. (7/1977) [Dúas caricaturas de Xesús Alonso Montero]. Teima. (32), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Xesús Alonso Montero ;
LóPEZ, S. (7/1977) [Caricatura de Antón Villar Ponte]. Teima. (32), 37.
Ver humor gráfico
Mencións: Antón Villar Ponte ;
LóPEZ, S. (7/1977) [Caricatura de Ramón Piñeiro]. Teima. (32), 45.
Ver humor gráfico
Mencións: Ramón Piñeiro ;