Entre a Comunicación e a Arte

Xornada. Entre... e a Arte

Entre a Comunicación e a Arte

Ciclo

Xoves, 5 de abril de 2018
Santiago de Compostela
Xornada
Entre... e a Arte

Entre a Comunicación e a Arte

Ciclo

Xoves, 5 de abril de 2018 Santiago de Compostela

A idea deste ciclo é falar da arte pero desde outras disciplinas e visións. Establecer pontes desde os outros coñecementos cara á arte, non desde a arte cara aos outros coñecementos. Serían visións desde pensamentos máis ou menos estruturados, sobre a arte ou sobre como pensan eles a arte e a creación. Achegarán unha visión para os artistas desde outros coñecementos, que ampliarán actuacións na propia arte. A dirección non é desde a arte cara a eles senón desde eles cara á arte. Non se trata, polo tanto, dun intercambio de posicións entre artistas e axentes implicados na arte senón dunha recepción desde a arte de pensamentos, criterios e modos de enfocar que teñen outros pensamentos en principio alleos á propia arte e á xeración de obra artística. Do contraste de ambas as posicións preténdese que poidan achegarse á práctica ou ao pensamento artístico datos que permitan precisar, modificar ou axustar a creación dos artistas. De provocar e producir cruzamentos e entrecruzamentos con respecto a disciplinas e coñecementos que poidan ter un modelo de interpretación ou ben poida considerarse que o seu modelo de interpretación da arte é de interese para os propios artistas.


A primeira xornada centrouse na Tradución e Paratradución, coa opción Entre o Pensamento e a Arte. Corresponde agora propoñer a segunda xornada, Entre a Comunicación e a Arte.


A proposta aborda a visión da arte desde os coñecementos en Ciencias Sociais e Comunicoloxía. A cuestión é reflexionar sobre as imaxes artísticas desde a circulación das imaxes en xeral, non necesariamente artísticas, nos medios, nas redes sociais e en Internet. Pretendemos o recoñecemento de como a imaxe viaxa, se distribúe, se expande ou licúa na comunicación específica de Internet, o que mostraría unha especificidade moi característica da circulación de mensaxes e imaxes, que poden ser usadas polos artistas.


 


Imaxe: Manuel Quintana Martelo

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
Se tes algún problema co proceso de inscrición envianos un correo a incidencias@consellodacultura.gal. Gracias
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
Entre... e a Arte
Entre a Comunicación e a Arte
Ciclo
Cando
Xoves, 5 de abril de 2018
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Miguel Fernández-Cid
Jesús Pastor Bravo
Asunta Rodríguez
Inauguración
Manuel Quintana Martelo
Ramón Villares
Modera
Asunta Rodríguez
Relator/a
Borja Casani
Daniel Martí Pellón
Gustavo Romano
Organiza
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)