Retos na xestión do patrimonio inmaterial

Xornada.

Retos na xestión do patrimonio inmaterial

Martes, 22 de maio de 2018
Santiago de Compostela
Xornada

Retos na xestión do patrimonio inmaterial

Martes, 22 de maio de 2018 Santiago de Compostela

Patrimonio Inmaterial é un termo relativamente recente que en Galicia se incorporou aos documentos lexislativos no ano 2016: que significa esta incorporación?, que é ou que define o patrimonio inmaterial?, a cal lle damos máis valor?, como se transfire e como se transforma?


Entender a historia e o uso deste termo, a súa relación de oposición e complementariedade co patrimonio material así como as ferramentas de documentación, xestión e salvagarda constituirán o punto de partida deste encontro. Para iso diriximos a mirada cara a experiencias institucionais de longo percorrido e documentos marco comúns. O Plan Nacional do Patrimonio Inmaterial ou o Atlas do Patrimonio Inmaterial en Andalucía brindarán reflexións e porán as bases para introducirnos no ecosistema teórico-metodolóxico do patrimonio inmaterial. 


Pero falar de patrimonio inmaterial é falar tamén de comunidade e aí é onde, nunha segunda parte da xornada, xorde a necesidade de amosar a diversidade de prácticas que no contexto galego podemos atopar arredor del. Un encontro que se define como un espazo de escoita, debate e aprendizaxe entre diferentes axentes e proxectos na procura dunha visión procesual, dinámica e multivocal do patrimonio inmaterial. 


A recolla transversal de ideas e a posibilidade de compartir as experiencias permitirannos pór en común os problemas, os acertos, os erros e as intuicións de cara a deseñar camiños compartidos. En definitiva, xerar un espazo para artellar unha comunidade de aprendizaxe.


* A minha avoa tem os olhos azuis coma o céu dumha manhá de janeiro. Ela case nunca sorri e poucas vezes fala, coplas esquecias e histórias dos ventos. Eu nom sei se ela gosta das crianças, mas as crianças gostamos dela, pois sempre tem um anaco de pam do "Gaupito" para nós e sobre tudo porque em secreto sabemos: que pastorea nuvens e muge lôstregos, que ela é nuveira.


Imaxe e texto da imaxe por Arinspunk
Imaxe cedida ao dominio público

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta. O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

LUGAR

COLABORA
Esta actividade está vinculada ao proxecto GEOARPAD, “Patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación”, Programa de Cooperación Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.


LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal / difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Programa
Temáticas
Ficha técnica 
Xornada.
Retos na xestión do patrimonio inmaterial
Cando
Martes, 22 de maio de 2018
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

COLABORA
Esta actividade está vinculada ao proxecto GEOARPAD, “Patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: Valoración e Innovación”, Programa de Cooperación Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.


LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Miguel Alonso Cambrón
Paula Ballesteros-Arias
María Masaguer
Cristina Sánchez-Carretero
Autoría
Comba Campoy
Pablo Carpintero
Gema Carrera
Beatriz Comendador
Julio Gómez
Concha Losada
Primitivo Pedrosa
Rafael Quintía Pereira
Mauro Sanín
Óscar Senra
Luisa Serrano
María Pía Timón
Santiago Veloso
Relator/a
Nieves Herrero
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)