MULLERES E ANTROPOLOXÍA EN GALICIA. ANTROPOLOXÍA APLICADA NA ACCIÓN SOCIOCULTURAL

Xornada.

MULLERES E ANTROPOLOXÍA EN GALICIA. ANTROPOLOXÍA APLICADA NA ACCIÓN SOCIOCULTURAL

Mércores, 12 de xuño de 2019
Santiago de Compostela
Xornada

MULLERES E ANTROPOLOXÍA EN GALICIA. ANTROPOLOXÍA APLICADA NA ACCIÓN SOCIOCULTURAL

Mércores, 12 de xuño de 2019 Santiago de Compostela

Esta xornada, promovida pola Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, ten como obxectivo dar a coñecer e pór en valor diferentes achegas que, desde a antropoloxía e/ou a etnografía, contribuíron ao estudo e análise da realidade das mulleres en Galicia no presente e tamén no pasado. Quérese incidir tanto nas contribucións de carácter teórico como na aplicación da antropoloxía e dos métodos de traballo relacionados con ela. Trátase, en definitiva, de pensar nos beneficios prácticos que a disciplina antropolóxica pode achegar ás comunidades.


Na sesión da mañá, sen perder de vista o lugar ocupado pola antropoloxía na actualidade en Galicia, reflexionarase sobre os diferentes marcos de comprensión antropolóxicos aplicados á realidade obxecto de estudo proposta. Sobre os retratos e relatos, ás veces contraditorios, que diferentes estudosos e estudosas produciron, de xeito concreto ou transversal, sobre “a/s muller/es galega/as” ou as mulleres en Galicia. Prestarase especial atención ás propostas e reflexións propias da antropoloxía aplicada e tamén ás olladas de xénero e/ou feministas, máis concretamente a propostas xurdidas desde a antropoloxía feminista.


Na sesión da tarde terán maior protagonismo os casos prácticos. Traballos pensados desde as comunidades e para as comunidades que, no seu desenvolvemento, fan uso de propostas metodolóxicas e técnicas propias da disciplina antropolóxica. Prácticas que implican vincularse coas comunidades ou persoas obxecto de estudo, para aprender e entender a súa cultura. Propostas que, tendo en conta a relevancia do contexto e o significado que teñen os actos humanos, buscan a participación activa de persoas e/ou grupos na organización, mobilización e desenvolvemento dos seus propios recursos e potencialidades. Aspecto este que é fundamental á hora de propor procesos de transformación que promovan sociedades máis xustas.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
MULLERES E ANTROPOLOXÍA EN GALICIA. ANTROPOLOXÍA APLICADA NA ACCIÓN SOCIOCULTURAL
Cando
Mércores, 12 de xuño de 2019
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Nieves Herrero
Mariám Mariño Costales
Luzia Oca González
Autoría
César Llana
Inauguración
Rosario Álvarez
Presenta
Rebeca Blanco-Rotea
Fátima Braña Rey
Relator/a
Marcial Gondar Portasany
Nieves Herrero
Mariám Mariño Costales
Lourdes Méndez
Luzia Oca González
María Xosé Porteiro García
Rebeca Raso
Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)
Consello da Cultura Galega
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)

Imaxe da portada: Mural de Bosoletti. DesOrdes Creativas 2016. Fotografía: Sokram (Mutante Creativo)