A Habana galega

Congreso.

A Habana galega

Historia e memorias cruzadas

7 e 8 de novembro de 2019
Santiago de Compostela
Congreso

A Habana galega

Historia e memorias cruzadas

7 e 8 de novembro de 2019 Santiago de Compostela

A cidade da Habana, cuxo quinto centenario se cumpre en novembro deste ano 2019, posúe unha relevancia sobranceira na historia de Galicia, nomeadamente dende o século XIX, por se converter entre as últimas décadas desa centuria e os comezos do século XX na segunda cidade do mundo con máis habitantes nados en Galicia, só superada por Bos Aires: contra 1919, máis dun terzo dos inmigrantes españois en Cuba e o nove por cento dos habaneiros nacera en Galicia. A comunidade inmigrante galega na Habana concentrábase sobre todo nas súas rúas céntricas e en barrios pesqueiros periféricos.


Na capital cubana existía tamén un mesto tecido asociativo galego dende 1871, unha esfera pública artellada por cabeceiras de prensa propias e decenas de sociedades microterritoriais ou de instrución. Nela resoaran ademais os movementos sociais e políticos desenvolvidos en Galicia dende finais do século XIX, dende o rexionalismo até o agrarismo e o nacionalismo. Dende alí sostívose a Academia Galega dende o seu nacemento, así como ducias de escolas, sociedades agrarias e periódicos anticaciquís de ámbito local, ademais de forxárense ou estreárense símbolos da Galicia contemporánea coma o himno galego. 


Imaxe da portada: "Entrada ao porto da Habana", ca. 1910. Fondo fotográfico do Arquivo da Emigración Galega, Consello da Cultura Galega

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao Congreso.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Congreso.
A Habana galega
Historia e memorias cruzadas
Cando
7 e 8 de novembro de 2019
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Xosé M. Núñez Seixas
María Xosé Porteiro García
Participante
Xerardo Agrafoxo
Rosa Aneiros
María Xosé Porteiro García
Presenta
Ramón Nicolás
Relator/a
Pilar Cagiao
Manuel González
Sergio Guerra
Alfonso Iglesias Amorín
José C. Moya
Xosé M. Núñez Seixas
Cira Romero
Vicent Sanz
Raúl Soutelo
Luis Toledo Sande
Organiza
Acción exterior do Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega
Colabora
Secretaría Xeral de Emigración
Xunta de Galicia