Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades

Xornada.

Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades

Castrelo de Miño - Martes, 20 de xullo de 2021
Castrelo de Miño
Xornada

Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades

Castrelo de Miño - Martes, 20 de xullo de 2021 Castrelo de Miño
Na sociedade galega actual seguen a actuar certas representacións estereotipadas da ruralidade que non se corresponden coa realidade, pois a ruralidade configúrase de maneiras diferentes e diversas na sociedade galega actual. Algunhas das empresas implantadas no rural e que desenvolven a súa actividade nese medio representan ben esas novas identidades rurais que están emerxendo hoxe en día, caracterizadas pola preocupación polo medio, pola produción agrícola e gandeira sustentable e polo respecto á lingua e á cultura galegas.

No marco da liña estratéxica do CCG “Igualdade e inclusión: hábitat”, presentamos unha actividade que nos permitirá achegarnos a estes novos modos de vivir no rural e a iniciativas que perseguen a construción dun novo rural, máis moderno e máis integrador. Prestaremos especial atención ao seu uso do galego e aos desafíos que enfrontan por usaren unha lingua minorizada na promoción e comercialización dos seus produtos.

Obxectivos:
• Aproximarse ao uso da lingua galega na comunicación de marca de empresas nadas no rural galego.
• Determinar o valor engadido do galego e a posible problemática derivada do seu uso por parte das marcas que desenvolven a súa actividade no rural galego.
• Promover o contacto e a relación entre as marcas que levan a cabo a súa actividade no rural galego e que empregan a lingua galega para se comunicaren cos seus clientes.

Público obxectivo:
• Empresas galegas do rural.
• Persoas con ideas de negocio para implantar no rural galego que poidan inspirarse nos testemuños do faladoiro.
• Calquera persoa interesada na actividade desenvolvida polas empresas do rural galego.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición no formulario habilitado no evento en www.consellodacultura.gal
LUGAR
Adegas Celme
Astariz n.22
Castrelo de Miño
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Faladoiro de marcas que constrúen novas ruralidades
Cando
Castrelo de Miño - Martes, 20 de xullo de 2021
Onde
Castrelo de Miño
Enderezo

Adegas Celme
Astariz n.22
Castrelo de Miño

Coordinación
Elisa Fernández Rei
Eva Sánchez Amboage
Inauguración
Rosario Álvarez
Elisa Fernández Rei
Carmen García Mateo
Presenta
Verónica Mouriño Sesto
Relator/a
Xosé Luis Carrera Valín
Chelo López Rodríguez
Verónica Mouriño Sesto
Natalia Nogueira Basalo
Dori Rodríguez González
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)

Imaxe da portada: Cortesía de Adegas Celme