As raíces do pensamento de Simone Weil

Xornada.

As raíces do pensamento de Simone Weil

9 de novembro de 2021
Santiago de Compostela
Xornada

As raíces do pensamento de Simone Weil

9 de novembro de 2021 Santiago de Compostela
Moitas son as mulleres que ao longo da historia idearon mundos e xeraron pensamento orixinal sobre as cuestións máis diversas e profundas: o ser humano, a natureza, a sociedade... Porén as súas análises e creacións, e mesmo o seu propio nome, adoitan ser descoñecidas para un público amplo. A finalidade desta xornada é botar luz sobre as raíces do pensamento de Simone Weil e analizar o seu legado nun momento en que tamén se podería dicir que “todo se perdeu” ou está a piques de se perder.

Simone Weil viviu só 34 anos (París, 3 de febreiro de 1909 – Ashford, 24 de agosto de 1943), pero a súa vida foi moi intensa, tanto polo que ten que ver coa súa produción literaria como polo que se refire á diversidade das actividades ás que se dedicou durante a súa curta vida (profesora, obreira, membro da resistencia francesa...).

Ambas as facetas –a filosófica e a vital– están, ademais, en permanente e coherente interacción, o que fai que se lle poidan dedicar de forma simultánea múltiples apelativos: filósofa da liberdade, da atención, do coidado, da revolución, da acción...

Simone de Beauvoir descríbeo, a propósito dun encontro entre as dúas filósofas homónimas, con estas palabras: “Explicoume con ton cortante que unha soa cousa contaba hoxe en toda a Terra: unha revolución que dese de comer a todo o mundo. De maneira non menos perentoria obxecteille que o problema non é facer felices aos homes, senón encontrar un sentido á súa existencia. Ela fitoume: ‘Como se nota que vostede nunca pasou fame’. Este foi o final das nosas relacións”.

Para nós, porén, este é o principio, o estímulo que nos leva a analizar a súa proposta estratéxica, a importancia das organizacións populares no seu pensamento e acción, o seu desenvolvemento da filosofía da atención e o arraigamento dos conceptos de “clase” e “nación”. Se “o desexo é un anhelo do pensamento cara ao porvir”, como afirmou Simone Weil, sen dúbida esta xornada propulsará as raíces do seu pensamento e a súa figura cara aos novos tempos.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
As raíces do pensamento de Simone Weil
Cando
9 de novembro de 2021
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Celia Pereira Porto
Presenta
María Xosé Agra Romero
Jorge Álvarez Yágüez
Ascensión Cambrón
Juan José Casares Long
Relator/a
Emilia Bea Pérez
Ramón Máiz Suárez
Pau Matheau Ribera
Rosa Rius Gatell
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Pensamento (CCG)