III. Corpos en rebeldía

Pensar con Orgullo

III. Corpos en rebeldía

Aproximacións interdisciplinares

20 de xuño de 2022
Santiago de Compostela
Xornada
Pensar con Orgullo

III. Corpos en rebeldía

Aproximacións interdisciplinares

20 de xuño de 2022 Santiago de Compostela
O corpo non é neutral. Habitamos corpos concretos que se interpretan como entidades pasivas nun sistema de relacións sociais. Con todo, algunhas marcas corporais, como o sexo, a discapacidade ou a raza, producen fronteiras naturalizadas mediante a inscrición nos corpos a través da tecnificación lingüística e conceptual do discurso científico. Hormonas, instintos, entidades mórbidas, rexións cerebrais ou os propios instrumentos estatísticos remiten a un proceso histórico e situado no que os corpos importan. Partindo desta premisa, esta xornada somete a debate a relación do corpo coa identidade desde un enfoque epistemolóxico.

Tanto o feminismo coma os discursos sociais da ciencia e da tecnoloxía contribuíron a profundar en nocións clave para os discursos identitarios como son a obxectividade e a neutralidade. Propoñemos unha xornada de reflexión e debate que sirva para tender pontes na sempre complexa relación entre o corpo, a sexualidade, o desexo e o sexo/xénero, desde unha proposta interdisciplinaria.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Pensar con Orgullo
III. Corpos en rebeldía
Aproximacións interdisciplinares
Cando
20 de xuño de 2022
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Carme Adán Villamarín
Participante
Carme Adán Villamarín
Rosario Álvarez Blanco
Konstantinos Argyriou
Maite Arraiza
Carmen Fernández Morante
Dau García Dauder
Alexandre Garrido López
Marta I. González García
María Juárez González
Enrique Latorre
Jonathan Ospina-Betancurt
Eulalia Pérez Sedeño
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Pensamento (CCG)
Colabora
Grupo CTG, Instituto de Filosofía, CSIC, Proxecto de I+D+i “Epistemologías híbridas: cuerpos, biometrías e emsamblajes”, PID2019-105428RB-100