Edición gráfica

Xornada.

Edición gráfica

Mércores, 23 de novembro de 2022
Santiago de Compostela
Xornada

Edición gráfica

Mércores, 23 de novembro de 2022 Santiago de Compostela
Esta xornada pretende establecer unha reflexión sobre as relacións do gravado/obra múltiple no territorio doutras disciplinas de creación, neste caso o da pintura. O estudo e cuestión da obra gráfica e a súa problemática actual son outras preocupacións de interese neste mundo e a súa relación coas outras dinámicas de expresión artística.

Non son momentos fáciles para a obra gráfica, e a incursión no mundo da estampaxe dixital e todas as súas variantes levou, xunto con outros factores tamén determinantes, ao peche de numerosos obradoiros de estampaxe ao longo da xeografía española e ao abandono de múltiples técnicas tradicionais pola súa dificultade e trato, tanto no ámbito económico do coleccionismo como na súa distribución comercial.

É, polo tanto, unha xornada necesaria para entender a situación actual da obra gráfica española e toda a súa problemática no contexto xeral do panorama artístico.

Darío Urzay analizará e valorará a disertación entre a pintura e a obra múltiple, entre a obra múltiple como parte da obra única e a relación teórica e tamén metafórica de ambos os mundos.

José María Luna achegará unha visión desde a súa experiencia como parte importante da estampaxe española contemporánea Tamén incidirá na cuestión de que a gráfica española transcendeu o mero feito da gráfica expandida para instalarse en territorios da hibridación intensa, que cuestiona a mera esencia da gráfica para instalarse no múltiple, na seriación como feito substantivo e non tanto adxectivo.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Edición gráfica
Cando
Mércores, 23 de novembro de 2022
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Jesús Pastor Bravo
Relator/a
Jose María Luna
Darío Urzay
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)

Imaxe da portada: Manuel Quintana Martelo