Recursos para a aprendizaxe da lingua, literatura e cultura galegas na educación secundaria

Encontro.

Recursos para a aprendizaxe da lingua, literatura e cultura galegas na educación secundaria

Cara a unha plataforma colaborativa

Mércores, 19 de abril de 2023
Santiago de Compostela
Encontro

Recursos para a aprendizaxe da lingua, literatura e cultura galegas na educación secundaria

Cara a unha plataforma colaborativa

Mércores, 19 de abril de 2023 Santiago de Compostela
Existe un considerable número de recursos de aprendizaxe para o ensino da lingua, literatura e cultura galegas nas aulas de educación secundaria, tanto creados por docentes a nivel individual como por colectivos ou entidades. Non obstante, non hai ningún mecanismo nin plataforma que reúna, organice e difunda todo este material nin tampouco se dispón de análises sobre as súas características nin sobre as carencias existentes. Este encontro ten como principais obxectivos identificar os diferentes tipos de recursos de aprendizaxe dispoñibles, avaliar as dificultades de acceso a tales recursos, así como determinar as súas carencias e as mudanzas que serían precisas desde o punto de vista metodolóxico. Esta análise será un paso previo necesario para o deseño dun sistema ou plataforma aberta e colaborativa en que se compartan, clasifiquen e difundan recursos de apoio ás aulas de Lingua Galega e Literatura. No debate que seguirá ás presentacións, tratarase tamén a viabilidade desta plataforma, así como as características básicas que debería ter, relativas á súa manexabilidade, deseño, xestión e aloxamento.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Encontro.
Recursos para a aprendizaxe da lingua, literatura e cultura galegas na educación secundaria
Cara a unha plataforma colaborativa
Cando
Mércores, 19 de abril de 2023
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Coordinación
María Álvarez de la Granja
Elisa Fernández Rei
Mónica Martínez Baleirón
Nel Vidal Barral
Relator/a
Pilar Ponte
Sofía Rama
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)