Os múltiples riscos da contaminación luminosa

Xornada.

Os múltiples riscos da contaminación luminosa

Xoves, 1 de xuño de 2023
Santiago de Compostela
Xornada

Os múltiples riscos da contaminación luminosa

Xoves, 1 de xuño de 2023 Santiago de Compostela
Durante a meirande parte da súa existencia, a especie humana fixo a súa vida baixo unha iluminación que seguía o ritmo natural día-noite propio da súa latitude, un ritmo que tivo unha primeira variación co descubrimento do lume. Porén, foron a chegada da luz eléctrica e a extensión masiva da iluminación artificial, con grande intensidade e variedades cromáticas, as que racharon ese equilibrio hai tan só unhas poucas décadas e converteron a noite nun contexto moi distinto ao do ritmo natural. Trátase dun fenómeno novo, e os seus impactos sobre a saúde das persoas e o medio ambiente están empezando a descubrirse, ata o punto de que a luz artificial xa é considerada un axente contaminante.

Esta xornada incidirá nalgunhas das cuestións relacionadas con esta nova contaminación: os impactos que causa sobre o equilibrio medioambiental e a saúde humana, o gasto enerxético asociado e a deterioración da capacidade de observación do ceo nocturno. Para tal fin, contará con destacadas figuras que falarán destes impactos e que abordarán a necesidade de regulamentación e boas prácticas no uso da luz artificial, sobre todo nos espazos públicos. Así mesmo, tamén se salientarán as vantaxes que o control da contaminación luminosa pode traer para a posta en marcha de actividades científicas e iniciativas patrimoniais vinculadas á calidade da observación astronómica.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Os múltiples riscos da contaminación luminosa
Cando
Xoves, 1 de xuño de 2023
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Jorge Mira Pérez
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade (CCG)

Imaxe da portada: Imaxe cortesía da Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center. www.eol.jsc.nasa.gov