Rebeca Blanco-Rotea e André Teixeira

Vidas Paralelas

Rebeca Blanco-Rotea e André Teixeira

Lisboa, 13 de maio de 2024
Lisboa
Encontro
Vidas Paralelas

Rebeca Blanco-Rotea e André Teixeira

Lisboa, 13 de maio de 2024 Lisboa
Rebeca Blanco-Rotea e André Teixeira
Lisboa, 13 de maio ás 17:00 horas

Desde o Rexurdimento e especialmente coa xeración Nós, arqueólogos galegos e portugueses desenvolveron numerosas liñas de intercambio científico e traballo conxunto. Rebeca Blanco Rotea e André Teixeira son representantes dunha nova xeración de investigadores que traballan ao redor do patrimonio cultural fronteirizo en épocas a penas abordadas polas xeracións anteriores, como poden ser o ámbito medieval ou a Idade Moderna. No coloquio, os investigadores explorarán as súas raíces como investigadores, o papel do nacionalismo e mesmo do colonialismo na orientación da arqueoloxía nos dous países, a formación dos novos investigadores ou mesmo os futuros da arqueoloxía dixital.

Vidas Paralelas é unha iniciativa da Cátedra de Estudos Galegos (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa), en colaboración co Consello da Cultura Galega, que busca destacar, difundir e deixar memoria das afinidades electivas entre dúas individualidades, unha galega e outra portuguesa, importantes nos diversos eidos culturais ―universo académico, literatura, cinema, teatro, arquitectura... ― de cada país.

Vidas Paralelas consta de dúas fases: a primeira, formada por dúas entrevistas individuais que procurarán deliñar un itinerario biográfico que comporte un certo autorretrato intelectual, incidindo de xeito particular entre os vencellos mutuos entre as dúas personalidades seleccionadas.
Estas entrevistas culminan nun encontro-coloquio entre ambas, coa finalidade de propiciar unha reflexión retrospectiva sobre os cruzamentos culturais entre o mundo galego e o portugués, as súas circunstancias históricas específicas, pero tamén a súa evolución no tempo ata a actualidade. A conversa será conducida pola persoa moderadora do encontro. O coloquio realizarase en diversos espazos de Lisboa vencellados á Cátedra de Estudos Galegos ou cedidos na cidade no ámbito da colaboración institucional con esta.

Tanto as entrevistas coma o coloquio quedarán gravados e a disposición do público interesado nos espazos dixitais do Consello da Cultura Galega e da Cátedra de Estudos Galegos, co ánimo de ir constituíndo un acervo valioso que se convirta nun lugar de memoria sobre as relacións históricas e culturais entre Galicia e Portugal.

A segunda sesión de Vidas Paralelas achéganos á arqueoloxía. Desde o Rexurdimento e especialmente coa xeración Nós, arqueólogos galegos e portugueses desenvolveron numerosas liñas de intercambio científico e traballo conxunto. Rebeca Blanco-Rotea e André Teixeira son representantes dunha nova xeración de investigadores que traballan ao redor do patrimonio cultural fronteirizo en épocas a penas abordadas polas xeracións anteriores, como poden ser o ámbito medieval ou a Idade Moderna.

As seguintes sesións previstas de Vidas Paralelas han levarnos a outros campos como a historiografia, o teatro, a narrativa, a arquitectura ou a poesía.
LUGAR
Museu Arqueologico do Carmo
Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa
https://www.museuarqueologicodocarmo.pt/
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Encontro.
Vidas Paralelas
Rebeca Blanco-Rotea e André Teixeira
Cando
Lisboa, 13 de maio de 2024
Onde
Lisboa
Enderezo

Museu Arqueologico do Carmo
Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa
https://www.museuarqueologicodocarmo.pt/

Participante
Rebeca Blanco-Rotea
André Teixeira
Organiza
Cátedra de Estudos Galegos da Facultade de Letras da Universidade de Lisboa
Consello da Cultura Galega
Ámbito
Acción exterior do Consello da Cultura Galega