Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño

Memoria documental das sociedades da emigración galega

Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño

Bos Aires, 14 de agosto de 1921 ata a actualidade

Xoves, 23 de maio de 2024
consellodacultura.gal
Especial
Memoria documental das sociedades da emigración galega

Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño

Bos Aires, 14 de agosto de 1921 ata a actualidade

consellodacultura.gal
Esta sociedade agraria e instrutiva foi creada por iniciativa dun grupo de emigrantes naturais da comarca de Salvaterra residentes na República Arxentina, entre os que se pode citar a Manuel Puente, Clemente López, Laureano Puente e Francisco Ojea Aldir. Fúndase para acoller os veciños alí residentes e proporcionar socorros e axudas para os máis necesitados, ademais de fomentar a construción de centros educativos e de progreso no seu distrito natal. Cun ideario progresista e agrarista, colaborou activamente na defensa deste movemento na súa comarca con numerosas doazóns e co seu apoio solidario nas reivindicacións dos labregos galegos.En 1926, organiza un gran festival artístico a beneficio do seu proxecto para construír un edificio social na súa localidade natal. Este edificio serviría de sede dos sindicatos agrícolas da comarca, ademais de instalar unha cooperativa agrícola, de créditos e consumos, sen esquecerse da instrución dos seus veciños e veciñas coa creación dunhas aulas. O 15 de xullo de 1928 foi inaugurada a Casa do Pobo, na que se instalou ademais da escola, unha cooperativa agrícola para a defensa e apoio aos labregos da comarca.
Como voceiro social publica durante uns anos o xornal Unión y Progreso que deixa de editar cando pasa a formar parte da «Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina», e difunde as novas da entidade nos órganos xornalísticos da FSGA. A partir de 1946 publican anualmente unha revista para conmemorar o aniversario fundacional.
En 1936 a asemblea de socios aprobou a fusión coa sociedade afín no seu ideario agrarista e republicano «Hijos de Fornelos y anexos». Na década de 1940 centra as súas actividades societarias na axuda mutua e na organización de eventos recreativos e culturais a prol dos seus asociados e asociadas, tal como ven facendo na actualidade baixo a denominación de «Asociación de Residentes de Salvatierra de Miño en la República Argentina».Documentación de "Unión Progresista del distrito de Salvatierra de Miño" que se pode consultar no Arquivo de Fondos do Consello da Cultura Galega:

ACTA de fundación (14 de agosto de 1921)
LIBRO DE ACTAS. Reunións das Asembleas xerais de socios (1921-36)

MEMORIAS e BALANCES societarios:
- Exercicio dos anos 1925-27
- Exercicio do ano 1942

ESTATUTOS da Unión Cooperativa de Salvatierra de Miño financiada pola entidade arxentina (10 de outubro de 1930)

CORRESPONDENCIA:
Recibida
- Anos 1921-24
- Ano 1925
- Ano 1926
- Ano 1927
- Ano 1928
- Ano 1929
- Ano 1930
- Ano 1931
- Ano 1932
- Ano 1933
- Ano 1934
- Ano 1935
- Ano 1936

Enviada
- Anos 1921-24
- Ano 1925
- Ano 1926
- Ano 1927
- Ano 1928
- Ano 1929
- Ano 1930
- Ano 1931
- Ano 1932
- Ano 1933
- Ano 1934
- Ano 1935
- Ano 1936Axúdanos a recuperar o patrimonio documental
Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes.

Arquivo da Emigración Galega
Carolina García Borrazás: +0034 881 995 148
Teresa García Domínguez: +0034 881 995 143
aemigracion@consellodacultura.gal


As imaxes e documentos que aquí se expoñen forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega. Moitos deles proceden de coleccións particulares que a cidadanía puxo á disposición da sociedade a través do Consello da Cultura Galega; teñen un gran valor informativo e incrementan o coñecemento sobre os procesos migratorios en Galicia.

 
Especial.
Memoria documental das sociedades da emigración galega
Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño
Bos Aires, 14 de agosto de 1921 ata a actualidade
Data de publicación
Xoves, 23 de maio de 2024
Onde
consellodacultura.gal
Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Arquivo da Emigración Galega (CCG)