Encontro Festlatino 2012: As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional

Encontro. festlatino

Encontro Festlatino 2012: As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional

Martes, 3 de abril de 2012
Santiago de Compostela
Encontro
festlatino

Encontro Festlatino 2012: As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional

Martes, 3 de abril de 2012 Santiago de Compostela

O Consello da Cultura Galega ten como encomenda estatutaria a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego. Nos últimos anos véñense desenvolvendo encontros e convenios con distintas institucións públicas e entidades culturais con vistas a contribuír ao diálogo da cultura galega con outras culturas e á súa proxección no exterior. Nesta liña de traballo o Consello da Cultura Galega organiza en colaboración co Movimento Festlatino o seminario “As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional” que terá lugar o martes, 3 de abril de 2012 na sede do Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela. Nel participarán representantes de institucións das distintas culturas da península ibérica vinculadas á súa proxección exterior e á promoción do diálogo intercultural (Instituto Ramón Llull, Instituto Camões, Instituto Cervantes, o propio Festlatino), xunto a persoas de recoñecido prestixio no ámbito cultural e universitario galego.


O encontro está coordinado por Henrique Monteagudo (Consello da Cultura Galega) e Humberto França (Movimento Festlatino).


O Movimento Festlatino O Festlatino é nun movemento cultural, literario e educacional que ten como obxectivo fomentar o diálogo cultural entre os países e zonas de linguas e culturas neolatinas de Europa, África, Américas e Asia. Anualmente celebra un congreso no Recife e seminarios preparatorios en varios países de linguas neolatinas que reúnen persoas relevantes do ámbito da escrita, filoloxía, profesorado, arte, estudantado, diplomacia, xornalismo, xestión e liderado cultural e político e promoción cultural.


O Movimento Festlatino ten como presidente de honra ao Dr. Mário Soares, ex-Presidente da República Portuguesa, e está dirixido por un consello formado por vinte e seis personalidades do mundo da cultura e linguas de doce países. O seu coordinador xeral é Humberto França.


Pode atopar información sobre o festlatino no blog: Web Festlatina

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
Para asistir é preciso confirmación no correo: difusion@consellodacultura.org

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

Ficha técnica 
Encontro.
festlatino
Encontro Festlatino 2012: As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional
Cando
Martes, 3 de abril de 2012
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

Coordinación
Humberto França
Henrique Monteagudo
Modera
Humberto França
Henrique Monteagudo
Participante
Manuel Bragado
Francisco Fernández Rei
Valentín García Gómez
Margarita Ledo
Enrique Sáez
Suso de Toro
Relator/a
Ana Paula Laborinho
Francisco Moreno
Isabel Pires
Alex Susanna
Organiza
Consello da Cultura Galega
Movimento Festlatino