Arte contemporánea en Galicia 2012. O estado da cuestión no sector.

Xornada.

Arte contemporánea en Galicia 2012. O estado da cuestión no sector.

12, 13, 18 e 19 de abril de 2012
Santiago de Compostela
Xornada

Arte contemporánea en Galicia 2012. O estado da cuestión no sector.

12, 13, 18 e 19 de abril de 2012 Santiago de Compostela

A Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega organizou ao longo dos tres últimos anos, 2009-2011, unha serie de xornadas: Arte + Espazo Público, Arte + Grandes Eventos e Arte + Narrativa Gráfica, contando coa participación de numerosos profesionais de ámbitos e procedencias xeográficas diversas.


No seu labor de difundir a actividade artística que acontece en Galicia, esta Sección apostou tamén, en xuño de 2010, pola creación dun soportal na internet, ATALAIA (www.culturagalega.org/atalaia) co obxectivo de converterse nun arquivo e base de datos de referencia que permita, tamén, seguir a actualidade do sector.


Nestas alturas de 2012, consideramos que é tempo de centrar o foco dentro de Galicia. Analizar o estado da cuestión e dar a palabra a persoas representativas que exercen como artistas, comisarios, críticos, docentes, galeristas, coleccionistas, xerentes culturais, programadores institucionais, etc., que tentan traballar para que a contemporaneidade estética teña dinamismo nas súas diferentes canles e non sexa allea aos nosos sinais de identidade e ao diálogo co mundo actual.


Os diferentes axentes do sector propoñen, demandan, reciben ou xestionan a posta en marcha de proxectos de características moi diversas (desde unha exposición ata a realización dunha feira, unha iniciativa editorial ou a presenza e tratamento nos medios de comunicación, o labor dunha galería privada ou dunha institución pública), mais o grao de consideración e resposta social non semella satisfactorio ou proporcional ao que se está a ofrecer. Mesmo o mapa dos centros e espazos para a arte en Galicia ofrece expectativas de futuros incertos, ben pola dimensión errática dalgúns novos proxectos, ben polos riscos de continuidade que están a correr outros xa existentes e, no seu conxunto, tamén polas dificultades de acción e implicación que teñen moitos profesionais para desenvolver as súas traxectorias. Quen máis, quen menos, pode achegar estas sensacións contrastadas a miúdo en encontros dispersos, xuntanzas esporádicas e informais entre profesionais das diversas disciplinas e con puntos de vista ben diferentes. Conversas das que se poderían extraer preguntas como as seguintes:


- O eido da arte contemporánea en Galicia vai por un camiño afastado e alleo á sociedade á que proclama destinar as súas ideas e realizacións?
- Como se analizan e asumen as responsabilidades que teñen cada un dos diferentes gremios do sector?
- É posible -ou utópico- contemplar o sector como un sector cohesionado e representativo da pluralidade de ideas e actitudes das persoas que o constitúen?
- Existe unha voz propia, consensuada, que se faga notar como colectivo no eido social, cultural e económico de Galicia? Ou, pola contra, o panorama resúmese como unha fragmentación dos intereses individuais ou gremiais, para chegar a unha conclusión tipo “todos con todos e contra todos”?
- En 2008, no estado español, creouse o Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) no que están representadas diversas asociacións que constitúen o sector artístico estatal, sería posible e pertinente chegar á creación dun organismo semellante en Galicia? Ou os intereses e as prioridades son outras e ben diferentes?
- Nestes momentos que corren e os que virán, é hora de actualizar o plano de situación? A que novas res¬postas podemos chegar diante das preguntas dos “que, quen, como, cando, onde, por que e para que?”


Desde as súas características de observatorio, análise e asesoría, a Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, como grupo de traballo pertencente ao Consello da Cultura Galega, propón a realización dunhas xornadas para reflexionar e debater sobre o estado actual da arte contemporánea en Galicia segundo os contidos e metodoloxía que presentamos a continuación e que se desenvolverán os días 12 e 13, 18 e 19 de abril.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ás xornadas.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org
difusion@consellodacultura.org

Ficha técnica 
Xornada.
Arte contemporánea en Galicia 2012. O estado da cuestión no sector.
Cando
12, 13, 18 e 19 de abril de 2012
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202

Coordinación
Seve Penelas
Natalia Poncela
María Luisa Sobrino Manzanares
Modera
Camilo Franco
Federico López Silvestre
Seve Penelas
María Luisa Sobrino Manzanares
Participante
Nuria Blanco
Xosé Manuel Buxán
Mar Caldas
Ángel Cerviño
Suso Fandiño
Juan Carlos Fernández Fasero
Marta García-Fajardo
Pedro de Llano Neira
Silvia Longueira
Iñaki Martínez Antelo
Loreto Martínez Troncoso
Juan de Nieves
Asunta Rodríguez
Miguel Anxo Rodríguez González
Sofía Santos Pérez
Miguel von Hafe
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)