Repertorio da prensa da emigración galega

----

Labor Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Ilustración mensual: Órgano de las Sociedades Gallegas de Instrucción
Ilustración Decenal
Revista Decenal Ilustrada

Lema:
Todo y todos, fraternalmente -por honor, por amor, por deber- en beneficio del mayor explendor y gloria de nuestra incomparable Galicia
Lugar:
A Habana
Inicio:
1913
Fin:
1917
Fundación
Juan Vicente Martínez Quelle;
Dirección
Juan Vicente Martínez Quelle;
Administración
Francisco Barral. Ano 1916; Juan Domínguez. Anos 1914, 1915;
Colaboración
Alfredo de la Iglesia y Santos; Aniceto Valdivia (Conde Kostia); Catelle Mendes; Domingo Villar Grangel; Eduardo S. Serrano; Emilio Martínez; Francisco Barral; J. Domínguez; J. Pérez Ballesteros; J. Piñón Malo; Jesús Rodríguez Bautista; José del Valle Moné; Jotabé; Juan Casifranco; Luis Amor; M. Carrillo Cortizos; M. Oseira; Manuel Díaz; Manuel Gondell Linares; Matías Usero Torrente; Vicente Barros; Xusto do Pazo; Rodolfo Prada; Sofía Casanova;
Corresponsalía
Constantino Castiñeira, Quemado de Güines, Cuba; Fidel del Río, Báez, Cuba; Joaquín Aviño Perrete, S. de Cuba, Cuba; José Manivesa Hermida, Pinar del Río, Cuba; José Paz, Ceballos, Cuba; José R. Bernal, Pinar del Río, Cuba; José Vega, Santa Clara, Cuba; Juan Ación García, Central Salvador, Cuba; Juan Nüñez, Ciego de Ávila, Cuba; Laureano Iglesias, San Nicolás, Cuba; Lorenzo G. Gómez, Cruces, Cuba; Luis Núñez Casanova, Cienfuegos, Cuba; Paulino Losada, Sagua la Grande, Cuba; Ramón Rosete, Yaguajay, Cuba; Raposeiro, Ferrol; Santiago García, Mayarís, Cuba; Tomás Cidrión Quintella, Ingenio J., Cuba;
Periodicidade:
1913-1914: Mensual. 1915: Quincenal. 1916-1917: Decenal
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego só se usa moi minoritariamente nalgunha colaboración literaria
Formato:
1913-1914: 35 x 25 cm. No resto dos números: 26 x 17,5 cm.
Extensión:
1913-1914: 20 páxinas; 1915-1917: Variable, entre 24 e 38 páxinas
Prezo:
1914: 20 centavos por mes e 50 centavos por trimestre; 1916: subscrición mensual: 4,40 $
Redacción:
Altos de Politeama. A Habana
Palacio del Centro Gallego, A Habana. A Habana
Imprenta:
Imprenta La Nueva de Emilio Blanco, Lamparilla, 27. A Habana.
Imprenta Moderna, Aguiar, 75. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada, que pretende ser o órgano das Sociedades Gallegas de Intrucción: "Sólo nos guía un propósito: el de coadyuvar a la grande obra de las sociedades gallegas de todos los matices, aspirando ser su portavoz y su más decidido campeón en la noble liza, en el pugilato inmensamente sublime, para el engrandecimiento material y moral de nuestra idolatradada patria". É unha publicación de notable calidade artística e literaria, que inclúe información sobre as actividades das distintas Sociedades de emigrantes de Cuba e das delegacións do Centro Gallego. Está acompañada doutros artigos que abordan temas de xeografía e historia de Galicia, cultura, loita agraria etc. Igualmente atopamos relatos literarios, poemas, artigos sobre personaxes ilustres pertencentes ao eido da cultura galega, informes sobre o labor colectivo das Sociedades de emigrantes a prol da instrución en Galicia, así como tamén reportaxes gráficas sobre diversos lugares da xeografía galega.
Observacións:
En 1916, segundo Vicente Peña Saavedra, aparece como Labor Gallega en Cuba.
Ilustracións:
Numerosas fotografías de sociedade que ilustran actos recreativos, de paisaxes e motivos galegos, de persoas destacadas polo seu labor no contexto da emigración, escritores, etc. Inclúe debuxos que ilustran relatos literarios, poemas etc.
Publicidade:
Localizada ao principio e final de cada número. Atopamos anuncios de establecementos comerciais, banca, compañías de navegación, bebidas, tabaco etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1913: n.º 1
1914: n.º 6, 7
1915: n.º 1-7
1916: n.º 1-7
1917: n.º 1-3