Repertorio da prensa da emigración galega

----

La Colonia Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico de la tarde: Órgano de la Colectividad y Sociedades de su nombre en la República Argentina

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Época:
1ª época
Inicio:
1914
Fundación
Fortunato Cruces;
Dirección
Fortunato Cruces;
Propiedade
Fortunato Cruces;
Colaboración
A. Fernández Tafall; Adolfo León Gómez; Chuco de Canedo; J. J. Lloret; Manoel o Coxo; P. Ruiz; Basilio Álvarez;
Periodicidade:
Diaria
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
54 x 45,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Prezo:
1 peso cada dous meses, xunto co xornal Nova Galicia
Redacción:
Talcahuano, 481. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación de información xeral. Inclúe notas da actualidade de Galicia, novas da colectividade e das sociedades de emigrantes. Ten seccións como "Notas de Interés", na que se indican enderezos para os emigrantes que acaban de chegar, ou "No Turreiro", escrita en galego e asinada por Chuco de Canedo.
Ilustracións:
Fotografías evocadoras de Galicia e retratos dos personaxes dos que tratan os artigos
Publicidade:
Abundante. Unha páxina enteira como mínimo, onde aparecen anuncios de bancos, viños, xabón, comercios de roupa etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1914: n.º 94, 166