Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia [Caracas 1952-54]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Caracas

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
1952
Fin:
1954
Dirección
Antonio Somoza Outeiral;
Administración
José M. Mosquera Manso;
Colaboración
Francisco Fernández del Riego; Francisco Luís Bernárdez;
Redacción
Carlos Herrero Alonso; Silvio Santiago García;
Sinatura de artigos reproducidos
Antón Alonso Ríos; Eduardo Blanco Amor; Ramón Lugrís;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
32 x 23,5 cm.
Extensión:
Variable ente 19 e 27 páxinas
Redacción:
Este, 8168 El Conde. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación societaria que presta especial atención ás colaboracións literarias de destacados autores residentes dentro e fóra de Galicia. Voceira do pensar e do sentir dos membros da institución, tiña un claro ideario galeguista. Tamén contaba con información sobre as actividades culturais e deportivas que se desenvolvían na entidade. Pódese citar aquí a Sección “Treinta días de vida gallega”, escrita por Salvador Lorenzana (pseudónimo de Francisco Fernández del Riego).
Ilustracións:
Fotografías de persoeiros galegos e de socios e actividades societarias, así como dos directivos. Así mesmo aparecen debuxos e viñetas de Castelao.
Publicidade:
Anuncios de carácter comercial, de artigos de construción, produtos de consumo, compañías de seguros etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1952: n.º 1-4
1953: n.º 5-8
1954: n.º 9, 10