A Saia. Publicacións periódicas feministas e LGBTIQ+

----

Voces de Queempostela

Colección: A Saia. Publicacións periódicas feministas e LGBTIQ+;
Preséntanse aquí os 25 números de Voces de Queempostela, editados entre abril de 1996 e setembro de 1999 polo Colectivo Gai de Compostela (CGC). Trátase dunha publicación non feminista mais vinculada aos debates e redes dos feminismos que permite, ademais, cartografar unha parte do movemento lésbico en Galicia. Os seus obxectivos son a difusión das actividades do propio colectivo, a denuncia de casos de homofobia e a información de accións a prol dos dereitos nos ámbitos legal, social, lúdico, sexual e a participación en campañas anti-SIDA. Destaca particularmente das accións das organizacións de lesbianas e gais con actividade en Galicia e no resto da Península Ibérica como BOGA-Colectivo de Lesbianas de Galicia, Colectivo de Lesbianas Independientes Nosotras Tal Como Somos (CLI-NTCS), LEGAIS, Milhomes, CGLOu, GALEGA, COFLHEE, Clube Safo, ILGA-Portugal, Xente Gai Astur… Inclúe notas sobre publicacións LGTB (S’homos, Fluxos).
Subtítulo:

N.º 1 :
N.º 2 a n.º 20: Folleto mensual de información. Editado polo Colectivo Gai de Compostela
Nº 21 a n.º 24 : Boletín mensual de información. Editado polo CGC
N.º 25: Folleto de información mensal. Editado polo CGC

Entidade editora:
Lugar:
Santiago de Compostela
Inicio:
1996
Fin:
1999
Comezo-cese:
N.º 1 (abr. 1996) - n.º 25 (set. 1999)
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Está redactada íntegramente en galego; na sección de contactos inclúense anuncios en castelán.
Formato:
Números 1, 8 - 11: 29,60 cm alto x 21 cm ancho Números 2 - 7: 25 cm alto x 21,50 cm ancho
Extensión:
Ten extensión de dúas páxinas en branco e negro. A partir do número 21 ten catro páxinas e novas seccións.
Prezo:
De balde.
Financiamento:
Fondos propios, publicidade, subvencións.
Contido:
Folla informativa mensual editada polo Colectivo Gai de Compostela (CGC). Recolle novas de actualidade dos ámbitos organizativo, social e lexislativo e dá conta de accións reivindicativas en Compostela e Galicia (denuncias contra a homofobia, accións antiSida, debates e festas).
Ilustracións:
A partir do número 10 ilústrase con fotografía homoerótica.
Publicidade:
Carece.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
N.º 1 (abr. 1996) - n.º 25 (set. 1999)
Créditos:

Créditos

UN PROXECTO DE:
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF). Consello da Cultura Galega.
Centre de Recerca ADHUC–Teoria, Gènere, Sexualitat, Universitat de Barcelona

Coordinación e edición
Helena González Fernández
Mariám Mariño Costales

Documentación
Guillermo Manuel Corral Manzano
Mariám Mariño Costales

Base de datos
Kike Benlloch

Asesoramento
Susana Guitar Novo (Arquivismo e documentación)

n. 1

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1 4/1996
n. 2 5/1996
n. 3 6/1996
n. 4 7/1996
n. 5 9/1996
n. 6 10/1996
n. 7 11/1996
n. 8 12/1996
n. 9 1/1997
n. 10 2/1997
n. 11 3/1997
n. 12 4/1997
n. 13 5/1997
n. 14 6/1997
n. 15 10/1997
n. 16 11/1997
n. 17 12/1997
n. 18 1/1998
n. 19 2/1998
n. 20 3/1998
n. 21 4/1998
n. 22 5/1998
n. 23 10/1998
n. 24 1/1999
n. 25 9/1999