Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano Oficial de las Sociedades Unidas del Partido Judicial de Muros

Lugar:
Bos Aires
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Extensión:
Variable, 40 páxinas de media
Prezo:
Gratuíta para os socios
Contido:
Esta revista societaria foi creada para informar aos socios da entidade editora das súas actividades sociais (inclúe a memoria e balance económico da sociedade), así como das noticias e historia do seu concello natal e de Galicia. Conta con textos literarios e o número consultado está dedicado a Castelao, dando noticias sobre o seu pasamento e reproducindo algúns dos seus textos.
Ilustracións:
Fotografías dos socios en reunións sociais e festivas. Tamén aparecen reproducidas algunhas caricaturas de Castelao
Publicidade:
Algúns anuncios de negocios (tendas e hostalería), banco etc. distribuídos pola revista
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1949
n.

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 1950