Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista de la Sociedad Residentes del Ayuntamiento de Portas y sus contornos

Lugar:
Bos Aires
Inicio:
[1949]
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con algúns textos literarios en galego
Extensión:
34 páxinas
Contido:
Revista societaria creada para dar a coñecer aos seus socios a memoria e balance xeral da entidade, así como as actividades organizadas pola mesma. Aparecen diversos artigos sobre o concello de Portas e a súa bisbarra e tamén sobre persoeiros da cultura galega como Domingo Faustino Sarmiento propulsor de la enseñanza ou Domingo Fontán Rodríguez. Edítase conmemorando o aniversario fundacional da sociedade.
Ilustracións:
Fotografías da comisión directiva e dos socios, tamén de paisaxes e lugares da comarca de Caldas
Publicidade:
Abundante distribuída por toda a publicación
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1949: novembro
n. [1]

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. [1] 11/1949