----

Padroado da Cultura Galega de México

[entidade cultural]
Entidade editora:
1959. Vieiros. México, D. F..
1966. Boletín Informativo. México, D. F..
1968. Nova Galicia. México, D. F..