----

Irmandade Galega de Bos Aires

Entidade editora:
1942. Nosa Terra, A. Bos Aires.
1949. Agromar. Bos Aires.
1954. Adiante. Bos Aires.