----

Casa de Galicia de Buenos Aires

Entidade editora:
1920. Acción Gallega. Bos Aires.
1935. Casa de Galicia. Bos Aires.
1941. Abrente. Bos Aires.
1944. Airiños. Bos Aires.
1954. Airiños do Carballiño. Bos Aires.
1956. Cousas Nosas. Bos Aires.